Buurtpreventie: WhatsApp-groep starten

De gemeente werkt samen met inwoners en organisaties aan oplossingen om de veiligheid te vergroten. U kunt bijdragen aan de veiligheid in de wijk door u aan te melden voor een Buurt WhatsApp-groep of zelf een groep op te starten.

Op Attentie WhatsApp Buurtpreventie ziet u of er al een WhatsApp-groep actief is in uw wijk of hoe u een WhatsApp-groep start.

Wat u moet weten

Samen met beheerders is een aantal huisregels opgesteld. Hiermee voorkomt u ongewenste en ongepaste communicatie. Alle deelnemers maken dan gebruik van de app zoals het bedoeld is.

Buurt WhatsApp-borden aanvragen

Heeft u een groep opgestart, dan is het goed om aan de buitenwereld te laten zien dat in uw wijk een buurtwhatsapp-groep actief is. De gemeente faciliteert u door borden in de wijk te plaatsen. Bel met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid via (023) 522 56 97. In overleg bepalen we waar de whatsapp-borden komen.