Aankoop gemeentelijk snippergroen

Bent u geïnteresseerd in de aankoop van een stukje grond van de gemeente om uw tuin mee te vergroten? Dan kunt u daarvoor een aanvraag doen. De gemeente onderzoekt dan of het snippergroen verkocht kan worden.

Snippergroen is een perceel gemeentegrond dat:

  • kleiner is dan 100 m2
  • direct moet aansluiten op uw eigendom
  • onbebouwd is

Een belangrijke voorwaarde is dat u de grond na aankoop als tuin gaat gebruiken.

  • Vul het aanvraagformulier in via onderstaande knop.
  • Voeg een duidelijke situatietekening of foto toe waarop is aangegeven in welke grond u interesse heeft.
  • Geef een goede onderbouwing waarom u de grond wil aankopen.
  • De aankoopkosten per m2 grond verschillen per woonkern (zie Kosten)
  • Wij beoordelen elke aanvraag op basis van de Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloemendaal 2020
  • Binnen 13 weken ontvangt u een reactie
Aankoop snippergroen Tarief 2024
Kosten per m2 per woonkern  
Aerdenhout €275
Bennebroek €220
Bloemendaal €275
Overveen €275
Vogelenzang €193
Naast de grondprijs komen ook alle overige kosten van overdracht voor rekening van de koper, zoals: notariskosten, kadastrale kosten, overdrachtsbelasting en kosten van een eventueel bodemonderzoek.  
Verzoek aankoop snippergroen doen