Vitaal Vogelenzang

Op de locatie van het huidige sportpark in Vogelenzang komt een bijzonder nieuwbouwplan met 72 woningen in een parkachtige setting en een nieuw duurzaam sportpark. Door het project Vitaal Vogelenzang verbetert de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Zorg en welzijn
  • Maatschappelijke en commerciĆ«le voorzieningen: onderwijs, kinderopvang, sport en winkelaanbod
  • Openbare ruimte en groen
  • Wonen

We betrekken bewoners nauw bij de plannen voor Vitaal Vogelenzang. Er is onder andere een denktank die bestaat uit een afvaardiging van een aantal organisaties en platforms in Vogelenzang.
Lees meer op woneninvitaalvogelenzang.nl 

Eind 2023

  • Ontwerpbestemmingsplan Vitaal Vogelenzang ligt in december 2023 ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt het bouwen van woningen op de plek waar nu sportvelden liggen mogelijk.
  • Door de onzekerheid rondom stikstof lagen de bouwplannen van Vitaal Vogelenzang een tijd stil. Omgevingsdienst IJmond heeft een stikstofdepositierapport getoetst aan de op 5 oktober 2023 nieuw gelanceerde AERIUS berekeningsmethode. Goed nieuws, hun conclusie is dat we met de stikstofuitstoot van het project onder de norm blijven. Het betekent dat we de plannen kunnen uitvoeren op de manier zoals eerder bedacht is.
  • De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft onze geplande maatregelen om zorgvuldig met beschermde diersoorten in het plangebied om te gaan goedgekeurd. Ook deze belangrijke horde is genomen!  
  • De aannemer is begonnen met de bouw van het sportclubgebouw. De fundering ligt er al in. Op maandag 18 december is hier een feestelijk moment.

Juni 2022: Start participatietraject met omwonenden. Er zijn sindsdien meerdere participatieavonden geweest. Kijk voor meer informatie, bijvoorbeeld over voorgelegde routes voor werkverkeer, parkeren en het delen van ideeƫn voor het dorpspark op woneninvitaalvogelenzang.nl