Vitaal Vogelenzang

Vitaal Vogelenzang is een project om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. De bewonersvertegenwoordiging bestaat uit een afvaardiging van een aantal organisaties en platforms in Vogelenzang.

Naar het overzicht