Vitaal Vogelenzang

Vitaal Vogelenzang is een project om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. Namens bewoners is een denktank ingesteld. Deze bestaat uit een afvaardiging van een aantal belangrijke organisaties en platforms in Vogelenzang.

Naar het overzicht