Vitaal Vogelenzang

Vitaal Vogelenzang is een project om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. Bewoners worden nauw betrokken bij de plannen. De zogenoemde Denktank bestaat uit een afvaardiging van een aantal organisaties en platforms in Vogelenzang.

Op woneninvitaalvogelenzang.nl vindt u uitgebreide informatie en de mogelijkheden voor participatie voor omwonenden.

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft in het najaar van 2016 opdracht gegeven om de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. De verbeteringen gelden bijvoorbeeld op de volgende gebieden:

  • Zorg en welzijn
  • Maatschappelijke en commerciĆ«le voorzieningen: onderwijs, kinderopvang, sport en winkelaanbod
  • Openbare ruimte en groen
  • Wonen

Vervolg en participatie

In januari 2022 heeft het college van B&W besloten dat Thunnissen b.v. de opdracht voor bovengenoemde plannen gaat uitvoeren. Hiermee is de aanbestedingsfase afgerond. Eind maart 2022 is het plan voor het eerst gepresenteerd aan belanghebbenden, de reacties waren positief. In een eerste ronde hebben belanghebbenden (verenigd in de Denktank) gereageerd op de verschillende onderdelen van het plan. De opbrengst wordt op dit moment geĆÆnventariseerd.

Juni 2022: Het participatietraject met omwonenden is gestart. Lees verder op woneninvitaalvogelenzang.nl