Landgoed Dennenheuvel

Landgoed Dennenheuvel is een 14 hectare groot gebied in Bloemendaal waarop het voormalige klooster Euphrasia is gevestigd. Bijna 12 hectare van het gebied bestaat uit beschermd natuurgebied met de zogenaamde Natura 2000 status. Het landgoed wordt herontwikkeld met als doel nieuwe woningen en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het ontwerpbestemmingsplan voor Dennenheuvel vastgesteld.

Naar het overzicht