Vrijwilligerswerk

U zoek vrijwilligerswerk of u heeft behoefte aan een vrijwilliger die iets voor u kan doen. Vrijwilligerscentrum Haarlem kan u daar misschien bij helpen. Zie Haarlem Voor Elkaar voor het Vrijwilligerscentrum.