Inkoopvoorwaarden

De gemeente Bloemendaal streeft een inkoopbeleid na, dat integer, maatschappelijk verantwoord en duurzaam is.

Binnen dat raamwerk besteedt de gemeente functioneel en marktconform aan. Deze uitgangspunten zijn verwoord in het inkoopbeleid van de gemeente Bloemendaal.

  • Beleid en inkoopvoorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)
  • Dit is een inkoopsamenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland.
  • Consequent gebruiken van algemene inkoopvoorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces
  • Juridische risico‚Äôs voor de gemeente worden daardoor beheersbaar
Nu naar stichtingrijk.nl