Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De gemeente legt uw bouw- en verbouwplannen voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit). Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan welstandseisen.

Vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn online te volgen. U kunt als toehoorder aanwezig zijn, maar u heeft geen spreekrecht. Vergaderingen starten om 13.30 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar de commissieco√∂rdinator van MOOI Noordholland via w.meekes@mooinoord-holland.nl. Via dit mailadres kunt u ook eerder uitgebrachte adviezen opvragen.

Overzicht vergaderdata 2023 met agenda's of adviezen

Volgende vergaderingen

 • 16 februari
 • 2 maart
 • 16 maart
 • 30 maart
 • 13 april
 • Alternatief Koningsdag volgt
 • 11 mei
 • 25 mei
 • 8 juni
 • 26 juni
 • 6 juli
 • 20 juli
 • 3 augustus
 • 17 augustus
 • 31 augustus
 • 14 september
 • 28 september
 • 12 oktober
 • 26 oktober
 • 9 november
 • 23 november
 • 7 december
 • 21 december