Nieuwe prestatieafspraken gemeente en woningcorporaties Bloemendaal

Op 12 maart ondertekende wethouder Attiya Gamri de meerjarige prestatieafspraken 2023 tot en met 2026 met woningcorporaties Brederode Wonen, Pré Wonen en huurdersverenigingen. Prestatieafspraken vormen de samenwerkingsagenda tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties voor de komende jaren.

De vastgelegde afspraken gaan over belangrijke woonthema’s zoals het vergroten van de sociale woningvoorraad, duurzaamheid, beschikbaarheid en oog voor lokale binding. De afspraken geven duidelijkheid aan huurders wat ze de komende jaren kunnen verwachten.

Meer sociale huurwoningen 

Met deze prestatieafspraken geven we uitvoering aan de Woonvisie van de gemeente Bloemendaal 2023-2026 ‘een opgave die vraagt om lef en daadkracht’, in goede samenwerking met de betrokken partijen. De afspraken zijn de basis voor de gezamenlijke inzet, met als belangrijkste ambitie de sociale huurwoningvoorraad te vergroten. Wethouder Attiya Gamri: “Samen moeten wij zorgen dat er meer sociale woningen komen in Bloemendaal. De vraag is groot. Hiervoor hebben we concrete afspraken, zoals de 110 extra woningen die in de planning staan. Maar minstens zo belangrijk is het zoeken naar creatieve oplossingen om de woningvoorraad te vergroten zodat er doorstroming komt. Tot slot gaan de corporaties dit jaar maximaal 5 woningen verkopen die voldoen aan duidelijke eisen. Zo houden wij de sociale woningen zolang mogelijk sociaal.”

Duurzame plannen

Ook duurzaamheid is voor gemeente en corporaties van groot belang. Zo worden 20 van de 41 woningen van Pré Wonen die nu energielabel E‚ F of G hebben binnen 3 jaar energielabel D of hoger. 63 woningen krijgen energielabel A. Brederode verduurzaamt ruim 50 woningen per jaar. 

Lees het document over de Prestatieafspraken 2023-2026