Koninklijke onderscheidingen in Bloemendaal

Burgemeester Ankie Broekers-Knol heeft op vrijdag 26 april om 10.00 uur tijdens de jaarlijkse lintjesregen 8 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de volgende bijzondere inwoners van de gemeente Bloemendaal:

Ria van Bakel-Nieters (1957), (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van Bakel heeft zich van 1980-2022 ingezet voor mantelzorgondersteuning. Zij manifesteerde zich als spin in het web voor kwetsbare ouderen. Bij het Nederlandse Rode Kruis leidde zij vrijwilligers op voor mantelzorgondersteuning en ging zij als hoofdverpleegkundige mee met vakantieweken. De afgelopen 20 jaar was zij werkzaam als ouderenadviseur bij Welzijn Bloemendaal. Zij ontwikkelde het "nabestaandendossier" welke landelijk is uitgerold en een training vrijwilligers voor mantelzorgondersteuning. Ze ontwikkelde ook de cursus "Ziekenverzorging thuis". Vanaf haar 16e zet mevrouw Van Bakel zich al in voor Kerk en samenleving. Zoals lector, bestuurslid, werkgroep lid (Kindje wiegen, 1e Communie, Vormsel, gezinsvieringen).

Cor van Iperen (1945), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Van Iperen is 42 jaar bode geweest bij de Gemeente Bloemendaal en fotografeert nog steeds vrijwillig voor de gemeente Bloemendaal. Bij de Historische Vereniging Ons Bloemendaal brengt hij sinds 2008 met aandacht en respect deelnemers aan recepties, vergaderingen en excursies in beeld. Hij zet zich sinds jaar en dag ook in voor de Protestantse Gemeente Aerdenhout en verzorgt onder andere de vastlegging in beeld van hoogtijdagen. Ook fungeert hij met regelmaat als hulpkoster voor de koster. Meneer Van Iperen is sinds 1985 oprichter van de Stichting Volkstuin en Duin en helpt bij alles wat nodig is. Niet op de voorgrond maar wel echt een hele belangrijke schakel. Hij draagt zorg voor de gereedschappen van de Vereniging en hij zorgt voor (gratis) vergaderruimte.

Jan van der Kroon (1967), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Van der Kroon is al heel lang verbonden aan de vrijwilligersorganisatie Radio Bloemendaal. Hij is begonnen in 1989, toen nog een AM-zender met zendmasten op het Kopje van Bloemendaal. Als technicus en regelde hij de zondagse uitzendingen en buitenopnamen in andere kerken in Noord-Holland. Naast deze werkzaamheden is hij ook jarenlang programmamaker geweest bij diverse programma’s zoals een jongerenprogramma Surprise. Door zijn inzet en ervaring is hij sinds 2012 bestuurslid bij Radio Bloemendaal met in zijn portefeuille, technisch coördinator en adviseur ICT. Van 2010 tot 2018 was meneer Van der Kroon diaken bij de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen. De eerste vier jaar daarvan was hij voorzitter van de Diaconie. Vanuit de Protestantse gemeente is hij als vrijwilliger mee geweest van 2014 t/m 2022 in de Rooseveltvakantieweek. Bij de Hartstichting is hij vanaf 2009 tot en met 2013 actief betrokken geweest als vrijwilliger voor de collecte in Bloemendaal.

Thomas Rinne (1953), (Officier in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Rinne is al vele jaren werkzaam voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Hij heeft zich na zijn medische opleiding en specialisatie tot psychiater al snel op het forensisch vakgebied toegelegd. Van 2005 tot 2011 was hij directeur van het Pieter Baan Centrum en heeft hij ongeveer tien jaar zitting gehad in de directieraad van het NIFP. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de kennis over borderline persoonlijkheidsproblematiek, maar is nu ook co-auteur van het thans internationaal bekende en intensief gebruikte risico-taxatie instrument voor gewelddadig extremisme de VERA-2R. Dat zijn wetenschappelijke onderzoek van grote waarde is geweest, blijkt ook uit de prijzen die hij in zijn loopbaan heeft mogen ontvangen. Ook heeft meneer Rinne leerlijnen opgericht, onder andere op het gebied van de Pro Justitia rapportage en is hij organisator geweest van grote internationale congressen. Hij speelde een sleutelrol in de communicatie tussen de regio en de rest van de wereld en was actief bij het opzetten van congressen die tot op heden met succes worden gehouden.

Cees Sieswerda (1947), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Sieswerda is 10 jaar penningmeester en 11 jaar secretaris en bestuurslid geweest van Winkeliersvereniging Bloemendaal. Tussen 1998 en 2017 was hij geen bestuurslid meer maar verbonden aan de vereniging als adviseur en vrijwilliger bij talloze jaarlijkse evenementen. Hij heeft zich langjarig vrijwillig en belangeloos ingezet voor de Bloemendaalse samenleving, ook na zijn zware verkeersongeval in 2011 dat hij ternauwernood overleefd heeft. Na zijn ongeval is hij in 2012 bestuurslid geworden bij Stichting Toegankelijk Bloemendaal. De werkgroep is een schakel tussen inwoners en gemeente waar het gaat om toegankelijkheid.

Hermine Teeuwen (1955), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Teeuwen is ruim 50 jaar actief als vrijwilliger en (nog steeds) betrokken bij het zwemlesgeven voor zwemdiploma's A, B en C. Zij is hier op 14-jarige leeftijd met haar moeder mee begonnen. Ook heeft zij menigmaal basiscursussen gegeven aan zweminstructeurs en opleidingen verzorgd voor hun zweminstructiebevoegdheid tot zweminstructeur. Ook verzorgde zij als redacteur de nieuwsbrief. Daarnaast is mevrouw Teeuwen als vrijwilligster ook actief in Thijsse's Hof bij IVN. In haar rol als natuurgids op de zondagmiddag geeft mevrouw Teeuwen meerdere malen per jaar al twintig jaar lang rondleidingen door Thijsse’s Hof. Daarnaast helpt ze ook actief mee in de tuin. 

Phien Veenstra-van der Spek (1941), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van der Spek is al 40 jaar actief als vrijwilliger voor Amnesty International. Ze is begonnen bij de werkgroep Groningen. Tegenwoordig is ze vrijwilliger bij de werkgroep Hoofddorp. Ze verzorgt het secretariaat van de huidige werkgroep, is contactpersoon van de groep en doet de aankopen van het verkoopmateriaal. Bij Stichting Welzijn Bloemendaal viert zij dit jaar haar 25-jarig jubileum. Als kantoorvrijwilliger beantwoordt zij de telefoon en zorgt dat de informatie bij de juiste persoon terecht komt. Ook verzorgt zij het inschrijven van deelnemers op de activiteiten. Als wijkhoofd en collectant heeft zij zich 22 jaar ingezet voor het Reumafonds en ook alweer 21 jaar voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Naast collecteren levert ze ook haar bijdrage aan preventiecampagnes. 

Mevrouw Christien van der Zwan-Huikeshoven (1938), (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Van der Zwan is sinds 1 januari 1989 lid van de Nederlandse Lapidaristen Club. Dit is een landelijke vereniging, gevestigd in Den Haag, die zich ten doel stelt het verzamelen, bewerken en verwerken van gesteenten, sierstenen, edelstenen, mineralen en andere toepasselijke materialen te bevorderen. Zij heeft binnen deze vereniging een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd in de opbouw. Meer dan 30 jaar heeft zij zich als vrijwilliger belangeloos ingezet voor de leden, momenteel 550. Zij leidde cursussen mineralen slijpen en het toch moeilijkere facetteren van edelstenen.