Informatieavond over geluidsmaatregelen wegverkeer in gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

Op dinsdag 19 maart organiseert Omgevingsdienst IJmond namens gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort een informatieavond over geluidsoverlast door wegverkeer. Tijdens deze avond laten we zien welke maatregelen we de afgelopen jaren hebben genomen en waar we de aankomende jaren aan willen werken.  Omgevingsdienst IJmond informeert ook namens uw gemeente over de knelpunten waar geluidsoverlast kan zijn.

Meld u voor 15 maart aan voor deze bijeenkomst

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen zich vóór 15 maart 2024 aanmelden voor deze informatieavond De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 19 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 in Overveen. De avond duurt uiterlijk tot 21.30 uur. Op de aanmeldpagina staat het volledige programma.

Geluidsmaatregelen nemen

Elke 5 jaar brengt uw gemeente in beeld wat de impact is van wegverkeer op de woningen. Daarna stelt de gemeente een Actieplan Geluid Wegverkeer op. Dit Actieplan gaat over de wegen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. In het Actieplan staat een overzicht van alle aandachtspunten én staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om, waar het gaat om lawaai van wegverkeer, de overlast te verminderen. Mogelijke maatregelen zijn stil asfalt, gevelisolatie, verlaging van de snelheid van autoverkeer of zelfs geluidschermen. 
Lees meer over de aanpak van geluid en geluidsoverlast van wegverkeer op de website van Omgevingsdienst IJmond.