Extra geld voor vernieuwing bibliotheek Bloemendaal

Vooruitlopend op de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheek (Wsob) waarin de bibliotheek een brede maatschappelijke rol krijgt wil het college de bibliotheken in Bloemendaal toekomstbestendig maken. Het college stelt voor extra geld beschikbaar te stellen voor vernieuwing van de bibliotheek op de Korte Kleverlaan in Bloemendaal. Daarmee komt er een toekomstbestendig en toegankelijk bibliotheekgebouw, waarin ook plek is voor andere maatschappelijke partijen.

Zeker 70% van de boeken blijft behouden. In een eerdere begroting was besloten de gemeentelijke bijdrage aan de bibliotheek geleidelijk te verminderen en de bibliotheekfunctie te beperken. Tegelijkertijd zijn zowel de bibliotheek als het bijbehorende gebouw verouderd en is vernieuwing nodig om mee te gaan met de laatste ontwikkelingen. Ook zijn berichten over leesachterstanden bij kinderen reden om de Bibliotheek Zuid-Kennemerland te vernieuwen.

Voorkomen van leesachterstanden

De ideeën voor de bibliotheek Zuid-Kennemerland staan in een vernieuwingsplan. De bibliotheek heeft 3 vestigingen; in Bloemendaal, Vogelenzang en Bennebroek. In het pand aan de Korte Kleverlaan komt ook een plek voor Welzijn Bloemendaal en voor WMO. Door de gezamenlijke huisvesting kunnen deze partijen makkelijker samenwerken en zo meer betekenen voor inwoners.
Door de vernieuwing sluit bijvoorbeeld ook de fysieke boekencollectie in Bennebroek beter aan bij de wensen van de inwoners. Wethouder Attiya Gamri is blij met de voorgenomen plannen: ‘Het draagt bij aan het voorkomen van leesachterstanden. Heel belangrijk in een tijd waarin kinderen steeds minder lezen.’

Gemeenteraad aan zet

De vernieuwing van de bibliotheek komt op de agenda van de commissie Samenleving op 3 april Daarna volgt behandeling in de raadsvergadering van 18 april Beide vergaderingen zijn live te volgen op de website van de gemeenteraad