Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Zorg, welzijn en werk

De gemeente Bloemendaal voert een actief beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Mensen mee laten doen en de gelegenheid geven om mee te doen. Jongeren stimuleren hun talenten te ontwikkelen en samen te delen. Ouderen ondersteuning geven daar waar nodig.

Jeugd

Centrum voor Jeugd en Gezin, Jongerenwerk

Wmo (zorg)

Wmo-loket, Wmo-aanvraag, Wmo-raad

Mantelzorg

Bent u mantelzorger of heeft u mantelzorg nodig?

Vrijwilligerswerk

Bent u vrijwilliger of heeft u een vrijwilliger nodig?

Toegankelijkheid

Kwaliteit van de leefomgeving betekent ook dat de openbare ruimte en publieke gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen.

Werk en inkomen

Heeft uw vragen over werk en inkomen? Dan kunt u terecht bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. (iasz.nl)

Folder Zorg en welzijn

Weten hoe de gemeente Bloemendaal met de nieuwe zorg- en jeugdwetten omgaat. Lees het in de folder Zorg en Welzijn in Bloemendaal