Woonvisie gemeente Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal stelt een Woonvisie op waarin alle aspecten van wonen aan bod komen. Welke onderwerpen vinden we belangrijk daarin en waar moeten we rekening mee houden bij nieuwe bouwprojecten?
De gemeente wil samen met haar inwoners werken aan een mooie woonomgeving en een prettig woonklimaat.

Meepraten over de Woonvisie

De gemeente betrekt inwoners en organisaties op verschillende manieren bij het opstellen van de Woonvisie. 

Bewonersbijeenkomst

Op 8 november hebben we met bewoners en partners zoals woningbouwcorporaties gesproken over de volgende onderwerpen:

  • Verkoopbeleid van het gemeentelijk vastgoed
  • Creatieve woonvormen zoals een Knarrenhof
  • Balans tussen groen en bouwen
  • Meer sociale woningbouw
  • Aandacht voor starters en kwetsbare doelgroepen
  • Een duidelijke koers voor de Woonvisie 2023-2026

Online peiling

Van 25 november tot 16 december houden we een online peiling. De resultaten van de peiling en de opbrengsten van de bewonersavond gebruiken we voor het opstellen van de Woonvisie Bloemendaal. Daarnaast nemen wij de resultaten mee van verschillende onderzoeken, waaronder het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (zie Documenten). We verwachten in januari 2023 het rapport met de resultaten van de peiling te presenteren,

  • Januari 2023:  oplevering rapport online peiling 
  • Eerste kwartaal 2023: Bespreking resultaten in de commissie Samenleving (datum volgt)

Jeannette Kluit, projectleider

Ate van Bodegraven