Verhuizen

Verhuizen naar of binnen de gemeente

(onderstaande informatie geldt niet voor een emigratie of immigratie)

  • U moet uiterlijk binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte doen bij de gemeente;
  • U kunt de verhuizing online doorgeven of u kunt een afspraak maken;
  • Voor een gezin (indien gehuwd of geregistreerd partnerschap) of bij éénoudergezin kan één persoon aangifte doen voor het gehele gezin;
  • Voor een gezin (indien niet gehuwd of geen geregistreerd partnerschap) of bij samenwonen op een nieuw adres moeten beide partners afzonderlijk aangifte doen;
  • Let op: als u alleen of met gezin, partner, en/of kinderen verhuist dan moet bij de aangifte een kopie van de huur- of koop-overeenkomst meesturen;
  • Let op: als u gaat inwonen bij een ander (ouders, familie, partner, anders) of gaat inwonen in een zorginstelling dan moet u bij de aangifte een verklaring van de hoofdbewoner of zorginstelling bijvoegen.


In de aangifte moet u zowel het oude (huidige) als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Voor een gezin hoeft slechts één aangifte van verhuizing te worden gedaan. De inwonende gezinsleden worden automatisch ook verhuisd naar het nieuwe adres.

U ontvangt bericht van ons wanneer uw gegevens verwerkt zijn en u officieel bent ingeschreven bij de gemeente Bloemendaal.

Hoe kunt u uw verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing op meerder manieren doorgeven: 

  • U kunt uw verhuizing digitaal doorgeven.
  • U kunt een afspraak maken

Indien de aanvrager niet meerderjarig is of onder curatele staat, moet de aanvraag ondertekend zijn door respectievelijk een ouder/voogd of de curator. 

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing binnen of naar de gemeente is gratis.

Benodigde gegevens en/of documenten

- Naam en nieuwe adres aanvrager 
- Oude adres aanvrager 
- Naam en adres van eventuele gemachtigde
- Schriftelijke verklaring van verhuizing
- Geldig legitimatiebewijs 
- Een kopie van een koop- of huurcontract of schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner. 

In de BRP wordt als adreswijzigingsdatum vastgelegd de datum waarop de aangifte bij ons is ontvangen. Wanneer uw verhuizing in de nabije toekomst ligt, wordt de aangifte bewaard en pas verwerkt op het moment van de verhuisdatum. 

Bij iemand inwonen 

Als u bij iemand gaat inwonen, kunt u uw verhuizing op dezelfde manieren doorgeven zoals hierboven is beschreven.

Vertrek uit Bloemendaal

Bij verhuizing naar een andere gemeente in Nederland moet u aangifte van uw adreswijziging doen bij de afdeling Burgerzaken van uw nieuwe woongemeente. De afdeling Burgerzaken van uw nieuwe woongemeente zal dan uw persoonsgegevens elektronisch opvragen bij de gemeente Bloemendaal.