Parkeren in de gemeente

Binnen de gemeente Bloemendaal zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen. Bepaalde gebieden zijn aangewezen als 'parkeerzone' waar gereguleerd parkeren geldt. Er komen drie verschillende parkeerzones voor:

 • gefiscaliseerd betaald parkeren (betaald parkeren bij de betaalautomaat, belparkeren)
 • vergunninghouderszone E9 (parkeren alleen met parkeervergunning)
 • parkeerschijfzone (blauwe zone, parkeren met parkeerschijf) 

Voor bewoners van die gebieden is er de mogelijkheid om een vergunning dan wel een ontheffing (blauwe zone) aan te vragen. In sommige gebieden wordt er ook een bezoekersvergunning verstrekt. 

Wijzigingen per 1-1-2017

ln 2017 wordt een online parkeervergunningensysteem ingevoerd waarmee u uw parkeerzaken via internet kunt regelen. Ter voorbereiding op de introductie van dit systeem is besloten met ingang van 1 januari 2017 de geldigheidstermijn van alle nieuwe vergunningen en ontheffingen vast te stellen op één jaar. Het werken met (jaar)vergunningen - en ontheffingen heeft als voordeel dat de gemeente sneller kan inspelen op gewenste beleidswijzigingen, zoals uitbreiding van parkeerzone's of invoering nieuwe vergunningsoorten en nieuwe tarieven. Ook het invoeren van technologische ontwikkelingen (digitale selfservice en digitale handhaving) wordt eenvoudiger en overzichtelijker als alle vergunningen en ontheffingen een vaste geldigheidsduur van één jaar hebben. De kosten (gerekend per jaar) worden niet hoger.

 

Bloemendaal

Betaald parkeren

Bloemendaalseweg en Kerkplein in Bloemendaal (de winkelstraat).

Bezoekers kunnen betalen bij een parkeerautomaat (alleen pin) of per mobiele telefoon (belparkeren).

 • Het parkeerbelastingtarief is € 1,35 per uur (2017).

Een parkeervergunning aanvragen?

Een parkeervergunning kan aangevraagd woorden door bewoners die:
- woonachtig zijn in het gebied 'betaald parkeren';
- in het bezit zijn van een personenauto voor eigen dagelijks gebruik;
- staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd.

 • vergunningen zijn één jaar geldig en kosten € 64,50 (2017).

Tijdelijke parkeervergunning?

Voor aannemers e.d. is er de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen. De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden. Een tijdelijke parkeervergunning kost € 13,55 per maand.

Overveen (vergunningsgebied)

Vergunningshouderszone E9: Zuidkant Julianalaan (De Prins Hendriklaan/Oranje Nassaulaan en omgeving in Overveen)

Het betreft de volgende straten:

 • Ernst Casimirlaan;
 • Julianalaan;
 • Oranje Nassaulaan;
 • Prins Hendriklaan;
 • Waldeck Pyrmontlaan

Hier geldt een vergunningshouderszone en mag op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur uitsluitend worden geparkeerd met een parkeervergunning.

De parkeerplaatsen in het nieuwe woongebied van voormalig Wimbledon zijn vooralsnog vergunningsvrij.

Vergunningshouderszone E9: Noordkant Julianalaan

Het betreft de volgende straten:

 • Julianalaan (55-121);
 • de parkeerplaatsen die zijn gelegen onder de noordkant van het viaduct over de Julianalaan;
 • de naastgelegen parkeerstroken op de Willem de Zwijgerlaan;
 • Prins Mauritslaan

Hier geldt een vergunningshouderszone en mag op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur uitsluitend worden geparkeerd met een parkeervergunning.

Een parkeervergunning aanvragen?

Een parkeervergunning op kenteken kan aangevraagd woorden door bewoners/ondernemers/instellingen die:
- woonachtig/gevestigd zijn in het vergunningsgebied ;
- staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd (alleen voor bewoners).

 • vergunningen op kenteken zijn 1 jaar geldig en kosten € 30,00 (2017).

Bezoekersvergunning?

Per bewoner-adres is één gratis bezoekersvergunning uitgegeven. Deze bezoekersvergunning kan bij verhuizing door worden gegeven aan de nieuwe bewoner. Naast de eerste gratis bezoekersvergunning is er ook de mogelijkheid om een tweede bezoekersvergunning aan te vragen. Aan deze vergunning zijn kosten verbonden. Bedrijven komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning.

 • Per huisadres wordt één gratis bezoekersvergunning verstrekt en deze is 1 jaar geldig. Een tweede bezoekersvergunning is 1 jaar geldig en kost € 11,50 (2017).

Tijdelijke parkeervergunning?

Voor aannemers e.d. is er de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen. De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden. Een tijdelijke parkeervergunning kost € 13,55 per maand.

Overveen ten noorden spoorwegovergang (blauwe zone)

Gebied ten noorden spoorwegovergang:

 • Bloemendaalseweg (gedeelte Tetterodeweg)
 • Tetterodeweg
 • Ter Hofsteedeweg
 • Ruysdaelweg

Werkdagen: 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdag: 8.00 tot 17.00 uur. Gedurende deze tijden mag met een parkeerschijf maximaal 1 uur worden geparkeerd.

Wie kan parkeerontheffing blauwe zone aanvragen?

Een parkeerontheffing op kenteken kan aangevraagd woorden door bewoners/ondernemers/instellingen die:
- woonachtig/gevestigd zijn in het vergunningsgebied ;
- staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd (alleen voor bewoners).

Voor de winkelstraat en de parkeerplaatsen rond Albert Heijn (Tetterodeweg en Ter Hoffsteedeweg) worden geen ontheffingen verleend.

 • Ontheffingen kosten € 30,00 (2017) en zijn 1 jaar geldig.

Tijdelijke parkeervergunning?

Voor aannemers e.d. is er de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen. De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden. Een tijdelijke parkeervergunning kost € 13,55 per maand.

Overveen ten zuiden spoorwegovergang (exclusief Vijverpark)

De situatie ten zuiden van de spoorwegovergang is :

 • De Bloemendaalseweg (vanaf spoorwegovergang) is ma t/m zo van 09:00-21:00 vergunningsgebied.
 • Pleintje van Wijk is ma t/m zo van 09:00-17:30 blauwe zone, van 17:30-21:00 vergunningsgebied.
 • Zijlweg (deel in Overveen) is ma t/m zo van 09:00-21:00 blauwe zone.
 • Zandvoorterpad, van Zijlweg tot vlak voor einde bij Korte Zijlweg,  is ma t/m zo van 09:00-21:00 blauwe zone.
 • Zandvoorterpad, vlak voor einde tot Korte Zijlweg, is ma t/m zo van 09:00-17:30 blauwe zone, van 17:30-21:00 vergunningsgebied.
 • Korte Zijlweg, van Zanvoorterpad tot kerk (nr 5), is ma t/m zo van 09:00-17:30 blauwe zone, van 17:30-21:00 vergunningsgebied.
 • Korte Zijlweg, van de kerk (nr 5) tot Hospeslaan, is ma t/m zo van 09:00-21:00 blauwe zone.

 

Wie kan een parkeerontheffing of combivergunning aanvragen?

 • Bewoners komen in aanmerking voor twee combivergunningen (= vergunning + ontheffing blauwe zone).
 • Bewoners kunnen daarnaast ook één (gratis) of een tweede (tegen betaling) bezoekersvergunning aanvragen.
 • De combivergunning en de bezoekersvergunning gelden zowel in het parkeergebied ten zuiden áls ten noorden van de spoorwegovergang!
 • Ondernemers komen (onder voorwaarden*) in aanmerking voor één combivergunning (= vergunning + ontheffing blauwe zone).
 • Ondernemers en medewerkers van bedrijven komen in aanmerking voor een parkeerontheffing blauwe zone (deze is alleen geldig op de Korte Zijlweg - na de kerk - en ten noorden van de spoorwegovergang - zie kaartje).
 • Ontheffingen en combivergunningen kosten € 30,00 (2017) en zijn 1 jaar geldig.
 • Een 2e bezoekersvergunning kost € 11,50 (2017) en is 1 jaar geldig.

Bezoekers kunnen in de gebieden gemarkeerd als blauwe zone met een parkeerschijf parkeren voor een periode van één uur.

* Voorwaarden voor ondernemers: ondernemers moeten aantonen dat zij een 'ambulante werkzaamheden' uitoefenen. De gemeente hanteert hiervoor de volgende richtlijn:

Onder ambulante werkzaamheden verstaan wij bedrijfsactiviteiten waar het per definitie noodzakelijk, aantoonbaar en/of relevant is dat er continue (één of meerdere keren per werkdag) een voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van de reguliere activiteiten. Dit kan zijn omdat relaties en/of klanten per definitie niet naar de onderneming komen maar bezocht worden met een voertuig, dat de reguliere werkzaamheden bestaan uit activiteiten die niet op een vaste plaats (=’ambulant’) plaatsvinden of dat er continue (= dagelijks, één of meerdere keren per dag) bezorging en/of lossen-laden plaatsvindt van grote en/of zware goederen, die noodzakelijkerwijs met een auto moeten worden vervoerd.

Tijdelijke parkeervergunning?

Voor aannemers e.d. is er de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen. De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden. Een tijdelijke parkeervergunning kost € 13,55 per maand.

Wat als u een geldige parkeerontheffing blauwe zone heeft?

Indien u al een geldige parkeerontheffing blauwe zone heeft én in aanmerking komt voor een combivergunning dan wordt deze kosteloos omgezet. Indien u, als ondernemer of medewerker, niet in aanmerking komt voor een combivergunning dan kunt u een parkeerontheffing blauwe zone aanvragen. Indien u een geldige parkeerontheffing blauwe zone heeft dan kunt u deze kosteloos laten omzetten.

Voor aanvragen én omzetten kunt u hetzelfde 'aanvraagformulier' gebruiken. Indien u een bestaande vergunning wilt omzetten kunt u bij de opmerkingen aangeven welke vergunning u wilt laten omzetten.

Parkeerzone Vijverpark Overveen E9

Het Vijverpark (begrensd door de Bloemendaalseweg, de Zijlweg, de grens met Haarlem (Bijdorplaan) en de spoorlijn Haarlem-Overveen) is aangewezen voor vergunninghouders E9.

Bewoners komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Bij alle nieuwe woningen wordt voorzien in eigen / collectieve parkeerplaatsen.

Voor bezoekers wordt een beperkt aantal openbare parkeerplaatsen aangelegd. Zodra de wijk gereed is en de gemeente het openbare gebied in beheer neemt, kunnen bewoners een bezoekersvergunning aanvragen. Deze bezoekersvergunningen zullen alleen geldig zijn in het gebied Vijverpark, dus niet in de aangrenzende parkeerzone Bloemendaalseweg c.a.

Bewoners mogen deze bezoekersvergunningen niet gebruiken voor hun eigen auto. Via het nog in te voeren digitale parkeersysteem zal daarop worden gecontroleerd.

Aerdenhout

De blauwe zone betreft de volgende straten:

 • Dahlialaan
 • GoudsbloemPlein
 • Madelievenlaan
 • Teding van Berkhoutlaan
 • Verbenalaan
 • Zandvoorterweg
 • Zonnebloemlaan

Bezoekers moeten van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur een parkeerschijf gebruiken. Daarmee mag maximaal 2 uur worden geparkeerd.

Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen?

Een parkeerontheffing op kenteken kan aangevraagd woorden door bewoners/ondernemers/instellingen die:
- woonachtig/gevestigd zijn in het ontheffingsgebied ;
- staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeerontheffing wordt aangevraagd (alleen voor bewoners).

 • Ontheffingen kosten € 30,00 (2017) en zijn 1 jaar geldig.

Tijdelijke parkeervergunning?

Voor aannemers e.d. is er de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen. De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden. Een tijdelijke parkeervergunning kost € 13,55 per maand.

Bennebroek

Op de Bennebroekerlaan/Zwarteweg/deel Rijksstraatweg geldt een blauwe zone. Bezoekers moeten van maandag tot en met vrijdag moet tussen 8.00 en 18.00 uur een parkeerschijf gebruiken.

Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen?

Een parkeerontheffing op kenteken kan aangevraagd woorden door bewoners/ondernemers/instellingen die:
- woonachtig/gevestigd zijn in het ontheffingsgebied ;
- staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeerontheffing wordt aangevraagd (alleen voor bewoners).

 • Ontheffingen kosten € 30,00 (2017) en zijn 1 jaar geldig.

Tijdelijke parkeervergunning?

Voor aannemers e.d. is er de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen. De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden. Een tijdelijke parkeervergunning kost € 13,55 per maand.

Vogelenzang

In Vogelenzang zijn geen zones met gereguleerd parkeren. 

Bloemendaalse strand

Bij Bloemendaal aan Zee bevinden zich twee grote parkeerplaatsen waar betaald parkeren geldt. Betalen kan alleen per pin of app (belparkeren: Yellowbrick, ANWB, Parkline, Parkmobile, MyOrder, Stadsparkeren etc., zie ook website van SHPV )

Betaaltijden / tarieven:

 • van 1 november t/m 29 februari van 10.00 tot 18.00. Tarief: € 0,50 /uur, dagkaart € 4,00 (2017)
 • van 1 maart t/m 31 oktober van 08.00 tot 22.00. Tarief: € 2,50/uur, dagkaart € 20,00 (2017)

Parkeervergunning aanvragen?

Parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd door eigenaren/beheerders strandtenten/ondernemingen, eigenaren/huren strandhuisjes.

Parkeervergunningen worden voor één kalenderjaar verleend. Uitsluitend indien de parkeervergunning na 1 januari van enig jaar wordt ingetrokken of vervalt, wordt op schriftelijk verzoek restitutie van de parkeerbelasting verleend over de nog niet ingetreden volle maanden, waarop de vergunning betrekking heeft.

Een parkeervergunning voor een rechtspersoon (onderneming, vereniging, stichting, VOF e.d.) kan op persoonsnaam + kenteken worden verleend, maar ook op bedrijfsnaam. Een parkeervergunning op bedrijfsnaam is uitwisselbaar tussen bijv. verschillende beheerders. Een parkeervergunning voor een natuurlijke persoon (huurder strandhuisje) kan alleen op persoonsnaam + kenteken worden verstrekt en is dus niet overdraagbaar.

 •  Parkeervergunningen kosten € 237,00 per kalenderjaar (2017).

Handhaving

Het parkeren bij de parkeerautomaten en in de vergunninggebieden wordt gecontroleerd door de gemeentelijke parkeerwachters. 

Duinen en natuurgebieden

Bij verschillende duin- en natuurgebieden zijn betaalde parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn niet in beheer bij de gemeente Bloemendaal maar bij PWN (Parnassia, Kennemerduinen) of Waternet (Waterleidingduinen bij Vogelenzang). Raadpleeg voor de parkeertarieven en de overige bepalingen de informatieborden bij de toegang naar deze parkeerterreinen.