Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon geen bezwaar oplevert voor een nieuwe werkkring of voor het gevraagde doel (emigratie, visum, werkvergunning). Deze verklaring wordt ook wel een 'bewijs van goed gedrag' genoemd.

Een werkgever/instantie/organisatie kan een werknemer/persoon verplichten een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. Voor de verklaring wordt bij de justitiële documentatiedienst (ministerie van Justitie) en de politie nagegaan of er over de betrokkene gegevens in de straf- of politieregisters zijn opgenomen.

Aanvragen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) vraagt u aan bij de gemeente. U kunt een afspraak maken (dit kan alleen voor het gemeentehuis in Overveen).

U heeft u een aanvraagformulier VOG NP nodig:

  • U heeft dit, deels ingevuld, gekregen van de aanvrager en (indien van toepassing) diens (toekomstige) werkgever
  • U heeft dit gekregen van uw werkgever
  • U kunt het downloaden

Woont u niet in Nederland, dan moet u de aanvraag rechtstreeks indienen bij het Ministerie van Justitie.

Team Burgerzaken controleert uw aanvraag stuurt deze naar het Ministerie van Justitie. Binnen 2 tot 4 weken ontvangt u de verklaring van het Ministerie van Justitie op uw adres.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs

 

Tarieven

Verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35 (2017)