Paspoort

Een geldig paspoort is een reisdocument waarmee u over de hele wereld kunt reizen. 

Aanvragen paspoort

  • U kunt een afspraak maken om uw paspoort aan te vragen en op te halen. Dit is alleen mogelijk voor de locatie Overveen (gemeentehuis).
  • U dient uw paspoort zelf aan te vragen. Dit kunt u doen bij het Gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, Overveen of Centraal Servicepunt, Kerklaan 6, Bennebroek. Bekijk de openingstijden van beide locaties. Het aanvragen en ophalen doet u zelf. Ook kinderen moeten zelf komen bij het aanvragen en ophalen van hun identiteitsbewijs. Standaard ligt het paspoort na 5 werkdagen klaar.

Meenemen

Wat neemt u mee voor de aanvraag van uw nieuw paspoort?

  • Alle reisdocumenten die in het bezit zijn, ook als de geldigheidsdatum is verstreken. Ook beschadigde documenten moeten worden ingeleverd.
  • Bij de aanvraag door kinderen moeten zij alle in bezit zijnde reisdocumenten tonen.  Ook moeten beide gezaghouders een (origineel) geldend legitimatiebewijs of reisdocument tonen.
  • Een recente pasfoto in kleur, die voldoet aan de huidige pasfoto-eisen (schoolpasfoto's van kinderen voldoen niet!). Op beide locaties van burgerzaken (in Overveen en Bennebroek) staat een pasfotoautomaat waar u pasfoto's mee kunt maken (LET OP: deze automaat is niet geschikt voor pasfoto's van baby's en kleine kinderen). Deze automaat accepteert alleen contant geld (munten en briefjes). De kosten zijn 6 euro.
  • Als de aanvrager van een nieuw paspoort jonger is dan 18 jaar, dan is een verklaring van toestemming nodig en het (originele) identiteitsbewijs van ouder(s) of gezaghouder(s).

Vermissing van paspoort

U kunt bij de gemeente een zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. Zo kunt u direct een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.

Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind staat op de website https://www.defensie.nl/onderwerpen/reisdocumenten/inhoud/reizen-met-kinderen.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Zakenpaspoort of 2e paspoort

  • Het zakenpaspoort heeft meer pagina's (64 in plaats van 32) en biedt veel meer ruimte voor (buitenlandse douane) stempels.
  • Een tweede paspoort kan handig zijn als in uw (eerste) paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u wilt/moet bezoeken. Een tweede paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land. De geldigheid van een tweede paspoort is beperkt tot twee jaar. U moet kunnen aantonen dat u een tweede paspoort nodig heeft voor uw werk. Dat kan bijvoorbeeld met een verklaring van uw werkgever of met andere papieren waaruit blijkt dat u dit document nodig hebt voor zakelijke of beroepsmatige reizen.

Vluchtelingenpaspoort/vreemdelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort of een vreemdelingenpaspoort kan enkel worden aangevraagd op het gemeentehuis in Overveen. Dit paspoort dient na aanvraag ook op het gemeentehuis te worden opgehaald. Het aanvragen van deze paspoorten kan door een afspraak te maken.

Wat is een vluchtelingenpaspoort?

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen. Om hier recht op te hebben dient u te zijn erkend als vluchteling. U moet dus in het bezit zijn van een verblijfsdocument waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. Het proces van erkenning als vluchteling loopt via het Ministerie van Justitie. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal drie jaar of vijf jaar geldig (afhankelijk van de verblijfsstatus) en dient voor het reizen naar landen buiten Nederland met uitzondering van het land van herkomst. U heeft als vluchteling in deze situatie dus geen paspoort van uw eigen land.

Wat is een vreemdelingenpaspoort?

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Wilt u in het bezit komen van dit paspoort, dan moet u kunnen aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Een aanvraag voor een vreemdelingenpaspoort wordt ter beoordeling voorgelegd aan de IND (immigratie en naturalisatiedienst) en aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De geldigheidsduur van dit paspoort hangt af van uw verblijfsstatus en kan variëren van enkele maanden tot maximaal 5 jaar.

Wat is het verschil tussen een vluchtelingenpaspoort en een vreemdelingenpaspoort?

Het verschil is, dat u voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort een vluchtelingenstatus moet hebben.

Zie voor meer informatie de website van Rijksoverheid.

Vingerafdrukken

Vingerafdrukken zijn verplicht als de aanvrager van het paspoort 12 jaar of ouder is.

Tarieven

Toeslag spoedprocedure aanvraag paspoort:

€ 47,55 (2017)

Aanvraag zakenpaspoort óf 2e paspoort:

€ 64,75 (2017)

Aanvraag paspoort jonger dan 18 jaar:

€ 51,45 (2017)

Aanvraag paspoort ouder dan 18 jaar:

€ 64,75 (2017)