Aanvraag ligplaatsvergunning

Verwijdering vaartuigen in Zone 1, nabij Kennemerpark en nabij Adriaan Stooplaan en in Zone 2, nabij Houtvaartkade (noord) en Houtvaartkade (zuid).

Op 1 juni 2017 is de “Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen Bloemendaal 2015” in werking getreden. Op basis van deze verordening  moeten alle vaartuigen in het bezit zijn van een ligplaatsvergunning. De gemeente heeft de voorzieningen in zone 1 en zone 2 inmiddels aangelegd. Daarom is op alle vaartuigen in zone 1 en 2 die niet in het bezit zijn van een ligplaatsvergunning een waarschuwing geplakt om het vaartuig binnen 2 weken na dagtekening van de waarschuwing te verwijderen. Als de eigenaar het vaartuig niet verwijderd heeft en er is geen aanvraag is ingediend voor een ligplaatsvergunning, dan verwijdert de gemeente 1 week na verschijning van deze publicatie uw vaartuig. 

Wat gebeurt er met mijn vaartuig bij verwijdering?

Uw vaartuig wordt opgeslagen op de gemeentewerf wanneer de gemeente genoodzaakt is uw vaartuig weg te slepen. De eigenaar kan het vaartuig binnen een termijn van 13 weken ophalen. Na deze termijn wordt het vaartuig vernietigd. U bent als eigenaar verplicht om de kosten voor bestuursdwang en het opslaan van uw vaartuig te betalen.  

Staat u op de wachtlijst voor een vergunning?

Dan moet u uw boot buiten de gemeente Bloemendaal leggen of stallen totdat u in aanmerking komt voor een vergunning.

 

Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen Bloemendaal 2015 

Op 1 juni 2017 is de "Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen Bloemendaal 2015”  in werking getreden. De gemeente wil hiermee het gebruik en beheer van het openbare water reguleren en ligplaatsen gebruiksvriendelijk inrichten voor eigenaren van vaartuigen. 

Het aanvragen van een ligplaatsvergunning

Per 1 juni 2017 kunt een de ligplaatsvergunning digitale aanvragen. Indien u hulp nodig heeft voor het invullen van de digitale aanvraagmodule kunt u bellen met 14-023. Ook kunt u tijdens openingstijden langskomen op het gemeentehuis, u kunt dan geholpen worden met het invullen van de aanvraagmodule. Het vooraf maken van een afspraak heeft onze voorkeur.

Wat betekent het als ik eigenaar ben van een vaartuig?

Voor het afmeren van een vaartuig in gemeente Bloemendaal dient u per 1 juni 2017 in het bezit te zijn van een ligplaatsvergunning. Dit geldt niet als het vaartuig afgemeerd wordt aan eigen grond. 

Wanneer weet ik of ik een ligplaats krijg?

Binnen 8 weken na indienen van de aanvraag ontvangt u bericht.

Waar komen de ligplaatsen?

Op deze kaarten kunt u zien waar de ligplaatsen ingericht worden:

Wat zijn de voorwaarden voor een ligplaatsvergunning?

 • het vaartuig is maximaal 7 meter.
 • de eigenaar van het vaartuig vraagt de vergunning aan.
 • de houder van een ligplaatsvergunning betaalt eenmalig leges voor de vergunning en daarnaast jaarlijks precario- /huurkosten.
 • het niet betalen van leges/precario leidt tot intrekking van de vergunning.
 • de ligplaatsvergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • de houder van een ligplaatsvergunning mag alleen de ligplaats innemen waar een vergunning voor verleend is.

Wat als er minder ligplaatsen zijn dan aanvragen?

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Mochten er meer aanvragen zijn dan ligplaatsen dan komt de aanvraag op een wachtlijst.  Bij de eerstvolgende beschikbare ligplaats worden aanvragers op de wachtlijst naar volgorde benaderd. U wordt hierover geïnformeerd.

Wat als ik een andere ligplaats wil dan dat ik toegewezen krijg?

U kunt bij uw aanvraag aangeven waar u een ligplaats wilt betrekken. Wanneer u toch een andere ligplaats wilt, dient u een nieuwe aanvraag in te sturen. Daarbij kunt u aangeven dat u voor een andere ligplaats opteert. Onderling ruilen is niet mogelijk, daar de ligplaatsen op nummer worden toegewezen.

Wat kost een ligplaats?

De huidige tarieven welke in 2017 van kracht zijn volgens de gemeentelijke precarioverordening staan hieronder vermeld. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 

 1. U betaalt eenmalig leges van € 121,90 als een vergunning wordt toegewezen of een bestaande vergunning wordt gewijzigd óf;
 2. U betaalt eenmalig leges van € 81,25 als uw vergunningsaanvraag wordt afgewezen;
 3. U betaalt 60% van de leges genoemd onder 1. en 2.  als u binnen 4 weken na behandeling, toewijzing of afwijzing de aanvraag intrekt;
 4. U betaalt 40% van de leges genoemd onder 1. en 2.  als u na 4 weken na behandeling, toewijzing of afwijzing de aanvraag intrekt;
 5. U betaalt daarnaast € 136,65 per jaar precario voor een vaartuig met een lengte tot 5 meter of;
 6. U betaalt  € 309,20 per jaar precario voor een vaartuig met een lengte van 5 tot maximaal 10 meter. 

Wat gebeurt er met onbeheerde vaartuigen?

Vaartuigen zonder vergunning of wrakken in openbaar water worden aangeplakt met het verzoek alsnog een vergunningsaanvraag te doen of het vaartuig uit het openbaar water te verwijderen. Gebeurd dit niet dan zal de gemeente handhavend optreden door het vaartuig op kosten eigenaar te verwijderen. Ook niet legaal aangebrachte steigers in openbaar water zullen (voor rekening van eigenaar worden verwijderd.

Vragen

U kunt vragen stellen via het telefoonnummer 14-023 of via ons digitale contactformulier. Ook kunt u tijdens openingstijden langskomen op het gemeentehuis, het vooraf maken van een afspraak heeft onze voorkeur.

Veel gestelde vragen ligplaatsenbeleid gemeente Bloemendaal

Wanneer ik buiten de gemeente Bloemendaal woon ( Zandvoort, Haarlem of Santpoort) kan ik dan wel een ligplaatsvergunning aanvragen?

Ingezetenen/inwoners  van de gemeente Bloemendaal die in het bezit zijn van een vaartuig komen als eerste in aanmerking voor een  ligplaatsvergunning. Aansluitend wordt beoordeeld of mensen buiten gemeente Bloemendaal in aanmerking komen voor een vergunning.

De tuin van onze woning grenst aan openbaar vaarwater. Wij hebben achter de tuin een boot liggen. Deze boot willen wij behouden, maar op de kaart staat in het water achter onze tuin geen ligplaats aangegeven?

Eigenaren van een perceel/tuin aan openbaar water hoeven geen ligplaatsvergunning aan te vragen. Zolang de lengte van de boten gezamenlijk niet meer is dan de breedte van het eigen perceel kunnen meerdere boten worden afgemeerd.

Onze boot ligt al jaren afgemeerd op dezelfde plek. Zijn wij dan zeker van toewijzing van een ligplaatsvergunning op deze plek?

Op voorhand kunnen wij u geen duidelijkheid geven of u dezelfde ligplaats kunt behouden. Bij de aanvraag kunt u aangeven voor welke zone u een ligplaats wenst. De gemeente probeert tegemoet te komen aan uw wensen.

De huidige ligplaatsen aan het Goudsbloemplein zijn in het ligplaatsenoverzicht verdwenen?

De locaties van de ligplaatsen staan aangegeven op kaarten. Nabij Goudsbloemplein worden ligplaatsen aangebracht.

Direct grenzend aan het Haringbuys – terrein zijn in de zone-overzichten geen ligplaatsen voorzien?

De zones waar vaartuigen aangemeerd kunnen worden, betreffen de zones 1-6.

Kan ik nu al een ligplaatsvergunning aanvragen?

Per 1 juni 2017 kunt u een aanvraag indienen voor een ligplaats. Indien u hulp nodig heeft voor het invullen van de digitale aanvraagmodule kunt u bellen met 14-023. Ook kunt u tijdens openingstijden langskomen op het gemeentehuis, u kunt dan geholpen worden met het invullen van de aanvraagmodule. Het vooraf maken van een afspraak heeft onze voorkeur.

Tot wanneer kan ik een vergunning aanvragen?

U kunt altijd een vergunning aanvragen maar als alle ligplaatsen vergeven zijn, dan komt u op de wachtlijst. Gunning vindt mede plaats op basis van datum binnenkomst van een aanvraag.

Wanneer en hoe krijg ik bericht of ik een vergunning heb gekregen?

De gemeente verwacht medio juli 2017 te besluiten op een aanvraag om ligplaatsvergunning. U krijgt dan een brief.

Bestaat de kans dat ik een boot heb en geen vergunning krijg?

Deze kans bestaat.

Wanneer gaan jullie de ligplaatsen aanleggen?

Naar verwachting worden de ligplaatsvoorzieningen in juli en augustus 2017 gebouwd. De gemeente zal over de exacte datum berichten.

Waar moet ik mijn boot tijdelijk neerleggen als de bouwwerkzaamheden beginnen?

Als de bouwwerkzaamheden aanvangen zal de gemeente een plan en planning maken. Deze zal gedeeld worden met de omgeving. Er wordt met u meegedacht voor een aanlegmogelijkheid ten tijde van de werkzaamheden. U wordt hierover dan nader bericht.

Moet er ook liggeld worden betaald door mensen die een tuin hebben die grenst aan openbaar vaarwater? Zo ja, mogen zij dan 2 boten aanleggen?

Eigenaren van een perceel/tuin aan openbaar water hoeven geen ligplaatsvergunning aan te vragen. Zolang de lengte van de boten gezamenlijk niet meer is dan de breedte van het eigen perceel kunnen meerdere boten worden afgemeerd.

Onze boot is langer dan 7.00 meter. Moet ik deze nu verkopen, omdat de gemeente voorschrijft dat een boot max 7.00 meter mag zijn?

De gemeente realiseert zich dat er op enkele locaties boten liggen die langer dan 7.00 meter zijn. Deze boten dienen straks uit te wijken naar een haven.

Mijn boot heeft een sticker, wat nu?

De gemeente brengt stickers aan op boten om aan te geven dat u aangelegd heeft zonder vergunning en zonder toegekende ligplaats. Per 1 juni 2017 mag u enkel afmeren met ligplaatsvergunning en toegekende ligplaats. U dient een vergunning aan te vragen of uw boot uit het openbare water te verwijderen.