Overlijdensakte

Wanneer iemand overlijdt, wordt dit in de burgerlijke stand opgenomen. U kunt in de gemeente waar de persoon is overleden een afschrift uit de burgerlijke stand aanvragen. Deze kunt nodig hebben voor bijvoorbeeld het pensioenfonds. De originele akte blijft altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 

Iedereen kan een afschrift van een akte van overlijden aanvragen als deze akte vóór 1 januari 1995 is opgemaakt.
Als het gaat om een akte van overlijden die is opgemaakt ná 31 december 1994, kunnen alleen de onderstaande personen een afschrift opvragen :

  • Een gemachtigde van deze persoon 
  • De bloedverwanten in de opgaande en neerdalende lijn 
  • Personen die een gerechtvaardigd belang hebben.

U kunt het afschrift ook in een andere taal krijgen.

Aanvragen overlijdensakte

U kunt op verschillende manieren een afschrift van een akte van de burgerlijke stand aanvragen:

  • Digitaal: klik op online aanvragen. Indien uw inwoner bent in de gemeente Bloemendaal dan bij voorkeur inloggen via DigiD.
  • Persoonlijk ophalen: u moet zich bij Burgerzaken identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Er kan alleen aan de betrokkene zelf of aan een van de hierboven genoemde personen een afschrift worden meegegeven.
  • Een machtiging afgeven: u moet schriftelijk aangeven dat u toestemming geeft dat de gemachtigde een afschrift voor u kan afhalen en u moet aangeven waarvoor deze nodig is. Deze machtiging moet door u ondertekend zijn. Degene die u gemachtigd heeft moet zowel een geldig identiteitsbewijs van zichzelf als een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u mee nemen.
  • Schriftelijk: u dient een ondertekend aanvraagformulier (pdf) te richten aan Burgerzaken waarin duidelijk staat dat u een afschrift nodig heeft. Verder dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te voegen aan het verzoek.

Tarieven

Overlijdensakte:

€ 12,90 (2017)