Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap

Ondertrouw

Heeft u het voornemen om met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan maakt u hiervan een melding door het ondertekenen van een verklaring. Dit kunt u doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van iedere Nederlandse gemeente (en hoeft dus niet langer de woonplaats van één van beide partners te zijn).

Bij het maken van de (telefonische) afspraak voor de ondertrouw wordt er met u besproken welke stukken in uw situatie worden verlangd.

Trouwlocaties

U kunt in de Gemeente Bloemendaal voor een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting (van partnerschap naar huwelijk) kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Gemeentehuis

In het gemeentehuis zijn er 2 mogelijkheden:

Trouwzaal

De trouwzaal biedt plaats aan circa 35 personen. De ceremonie in de trouwzaal duurt maximaal 1 uur. Beschikbare tijdstippen zijn:

  • Kosteloos op maandag 8:30 en 9:00 uur (indien aan de voorwaarden is voldaan; * zie hieronder);
  • Maandag tot en met vrijdag om 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur;
  • Op de 1e, 3e en (indien aanwezig) 5e zaterdag van elke maand om 13:00 en 14:00 uur.

* Gratis trouwen is mogelijk als één van de partners in de gemeente Bloemendaal woont of een economische of sociale binding heeft. Dit blijkt uit het werken in de gemeente Bloemendaal (economische binding) of de ouders wonen in de gemeente of één van de partners is opgegroeid in de gemeente (sociale binding). Het gezelschap mag niet groter zijn dan 10 personen, er sprake is van een korte ceremonie (5 a 10 minuten) waarbij geen speech worden gehouden en geen rode loper wordt uitgelegd.

Burgerzaal

De burgerzaal biedt plaats aan circa 150 personen. De ceremonie in de burgerzaal duurt maximaal 2 uur. Beschikbare tijdstippen zijn:

  • Vrijdag om 10:00, 12:00, 14:00 en 16:00 uur;
  • Op de 1e, 3e en (indien aanwezig) 5e zaterdag van elke maand om 13:00 uur.

Orangerie Elswout

U kunt uw huwelijk of partnerschap ook laten sluiten in de Orangerie Elswout te Overveen. Daartoe moet u eerst met de Orangerie Eslwout afspraken maken over o.a. de datum en tijdstip. U ontvangt daarvan een bevestiging van de Orangerie Elswout. Wij verzoeken de bevestiging op te sturen of langs te brengen bij de gemeente, team Inwoners en Ondernemers Burgerzaken. Naast de gemeentelijke leges brengt de Orangerie Elswout kosten in rekening. Het adres van de Orangerie Elswout is: Elswoutslaan 22 Overveen, T 023.524639, website www.orangerie-elswout.nl.

‘’Eigen’’ trouwlocatie

Heeft u een andere trouwlocatie op het oog? U kunt een verzoek indienen bij de gemeente om de ‘’eigen’’ trouwlocatie te laten aanwijzen als ‘’huis der gemeente’’. Dan wordt getoetst of uw locatie voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden. Hieraan zijn extra kosten verbonden, zie het tabblad Tarieven. Voor het indienen van het verzoek kunt u gebruik maken van het formulier zie knop "Eigen locatie" rechtsboven.

Voor nadere informatie over reserveringen voor kosteloos trouwen en een eigen trouwlocatie kunt u contact opnemen met team Burgerzaken op telefoonnummer 023-5225666.

Getuigen

Bij een huwelijk of partnerschap moeten tenminste 2 en mogen ten hoogste 4 meerderjarige getuigen aanwezig zijn. U krijgt voor het vermelden van de gegevens van de getuigen een formulier uitgereikt of toegezonden. U wordt verzocht dit formulier, samen met de kopieën van de reisdocumenten van de getuigen, tijdig in te leveren.

Indien u geen getuigen heeft dan is het mogelijk dat deze door de gemeente kunnen worden aangewezen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Trouwambtenaar

In Bloemendaal worden de huwelijken in principe voltrokken door daartoe speciaal aangestelde `trouwambtenaren', de buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand. Uitzondering hierop vormen de huwelijksvoltrekkingen op maandagochtend om 08.30 en 09.00 uur: deze korte huwelijken worden, gelet op het feit dat er sprake is van enkel de formele huwelijksvoltrekking (zonder toespraak), voltrokken door een ambtenaar burgerlijke stand van het team burgerzaken en receptie. Meer informatie over de trouwambtenaren vindt u op de pagina trouwambtenaren.

Het is mogelijk een verzoek in te dienen om een huwelijk te laten voltrekken door een ‘eigen’ trouwambtenaar (zie knop "Verzoek ambtenaar" rechtsboven). De ‘eigen’ trouwambtenaar moet elders huwelijken mogen sluiten, alleen dan kan deze persoon in Bloemendaal worden benoemd. Aan de behandeling van dit verzoek zijn kosten verbonden. Neemt u voor verdere informatie over de voorwaarden waaraan het verzoek moet voldoen contact op met het team burgerzaken en receptie.

Tarieven

Trouwboekje:

€ 22,30 (2017)

Verzoek tot benoeming Bloemendaals buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (ongeacht of het verzoek wordt ingewilligd of afgewezen):

€ 85,60 (2017)

Inzet gemeentegetuigen indien geen getuige(n) aanwezig zijn:

€ 37,95 (per getuige)(2017)

Administratiekosten bij annuleren of wijzigen van huwelijksdatum:

€ 22,30 (2017)

Huwelijk in Orangerie Elswout of in keuzelocatie, in het weekend, tijdstip in overleg met locatie en gemeente:

€ 1017,55 (2017)

Huwelijk in Orangerie Elswout of in keuzelocatie, maandag t/m vrijdag, tijdstip in overleg met locatie en gemeente:

€ 650,65 (2017)

Huwelijk of partnerschap in de trouwzaal op maandag om 08:30 of 09:00 uur:

kosteloos

Verzoek aanwijzen keuzelocatie (ongeacht of het verzoek wordt ingewilligd of afgewezen):

€ 175,05 (2017)

Huwelijk of partnerschap in de trouwzaal, maandag 10:00 t/m vrijdag 16:00 uur

€ 440,75 (2017)

Huwelijk of partnerschap in de trouwzaal, in het weekend:

€ 801,40 (2017)

Huwelijk of partnerschap in de burgerzaal op vrijdag:

€ 881,55 (2017)

Huwelijk of partnerschap in de burgerzaal op zaterdag:

€ 1602,80 (2017)