Erkenning kind vóór de geboorte

Als de vader en moeder van een kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de vader het kind voor de geboorte erkennen. Dit heet ‘erkenning ongeboren kind’ of ‘erkenning ongeboren vrucht’.

N.B.: De gemeente Bloemendaal werkt voor erkenningen op afspraak.

 

Erkend vaderschap over een ongeboren kind heeft voordelen vergeleken met het erkennen erna:

  • Het kind heeft meteen na de geboorte een juridische vader. De erkenner staat als vader in de geboorteakte.
  • Afhankelijk van de nationaliteit wordt bij de erkenning van het eerste kind een naamkeuze vastgelegd. Deze keuze geldt dan voor alle volgende kinderen van diezelfde ouders.

Gevolgen erkenning vaderschap

  • Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit, als de vader een Nederlander is.
  • De vader krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind: hij moet meebetalen aan de opvoeding, ook als de vader en moeder uit elkaar gaan.
  • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen vader en kind.

Gezag

Het gezag voor het kind is niet automatisch geregeld door erkenning van het vaderschap. De rechtbank moet het gezag officieel toewijzen.

Voorwaarden

  • De moeder moet schriftelijk toestemming geven voor de erkenning van het vaderschap. Als de moeder persoonlijk aanwezig is, kan zij deze toestemming geven door de erkenningsakte te ondertekenen.
  • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn.

Duo-moeders

Wanneer er uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap van twee vrouwen kinderen worden geboren, is onder de voorwaarde dat er een verklaring “onbekende donor” is, geen erkenning meer nodig om ervoor te zorgen dat de ‘duo-moeder’ het juridisch ouderschap van een uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind verkrijgt. Neemt u voor verdere vragen over het juridisch ouderschap van duo-moeders rechtstreeks contact op met team burgerzaken op telefoonnummer 023-5225666.