Slopen: omgevingsvergunning

Als u een bouwwerk (gedeeltelijk) wilt slopen, moet u hiervoor een omgevingsvergunning voor slopen aanvragen.

Indien het slopen uitsluitend is bedoeld om asbest of asbesthoudende producten uit een bouwwerk te verwijderen, dan dient u hiervan in alle gevallen melding te doen via het omgevingsloket.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen via het Omgevingsloket. Door de vergunningencheck in het Omgevingsloket in te vullen, kunt u vooraf zien of een vergunning aanvragen nodig is. Als uit de check blijkt dat u een vergunning moet aanvragen, dan kunt u uw aanvraag met digitale bijlagen online indienen. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. 

U kunt uw aanvraag ook uitprinten en op het gemeentehuis indienen.

Omdat dat de vragenlijst voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vrij uitgebreid is, bieden wij u ook de mogelijkheid een afspraak met een van onze medewerkers te maken voor het invullen van het aanvraagformulier.