Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Bouwen en verbouwen

U wilt bouwen, verbouwen, iets aanleggen en wilt weten wat het bestemmingsplan is.

Bouwarchief

Hoe vraag ik stukken op uit het bouwarchief?

Vooroverleg

Vooroverleg bij vergunningsaanvraag?

Vergunningsvrij bouwen

Regels voor vergunningsvrij bouwen

Bestemmingsplan

De regels van een bestemmingsplan

Redelijke eisen van welstand

Toetsing van de bouwplannen

Omgevingsvergunning

Wat valt er allemaal onder de omgevingsvergunning

Leges

Kosten voor diensten en informatie

Bouwplannen en burenrecht

Voorkom geschillen bij bouwplannen

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing kunt u bezwaar en beroep aantekenen

Sloopmelding

Voorwaarden voor vergunning tot slopen

Flora en Fauna

Waar moet u op letten bij (ver)bouwen als het gaat om beschermde dieren en planten via de Flora- en Faunawet

Erfafscheiding

Erfafscheidingen, hekken en hagen