Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Laatste nieuws

Meningspeiling Vitaal Vogelenzang nog tot en met 5 april in te vullen

maandag 03 april 2017
Meningspeiling

Inwoners van Vogelenzang kunnen 2 dagen langer een digitale meningspeiling voor Vitaal Vogelenzang invullen: tot en met woensdag 5 april. In de digitale peiling komen 3 toekomstscenario’s en maatregelen voor de korte termijn aan de orde. Zij kregen vorige week een ansichtkaart in de bus met het verzoek hun mening te geven over de toekomst van Vogelenzang. Invullen kan via de link: onderzoek.directresearch.nl/vitaalvogelenzang Met het projectLees verder

Publiekssamenvatting verslag Denktank bijeenkomst 8 maart 2017

woensdag 22 maart 2017

Tijdens de bijeenkomst op 8 maart stonden de volgende onderwerpen op de agenda: Presentatie Companen over: Stand van zaken onderzoek, Voorbereiding 14 maart, Online peiling, Korte termijn maatregelenTerugblik vorige keer en afgelopen weken. Terugblik vorige keer en afgelopen weken Iedereen in de denktank is het met elkaar eens dat overleg met de achterban positief is, maar dat we nogmaals afspreken elkaar hierover op de hoogte te houden. ZoLees verder

Dorpsbijeenkomst over toekomstscenario’s Vogelenzang

woensdag 15 maart 2017
Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Op 14 maart hielden we een dorpsbrede bijeenkomst om inwoners te informeren over het werk van de denktank. Alle 150 stoelen in het dorpshuis waren bezet en de sfeer was goed. De denktank heeft met hulp van onderzoeksbureau Companen hard gewerkt, met als resultaat dat er nu 3 scenario’s zijn voor een Vitaal Vogelenzang op de lange termijn. Ook is er een keur aan maatregelen die op korte termijn bijdragen aan een vitaler Vogelenzang. WethouderLees verder

<< Eerste < Vorige 1-3 4-6 7-7 Volgende > Laatste >>

Vitaal Vogelenzang

Vitaal Vogelenzang borrel 19-12-2016
Klik om te vergrotenVitaal Vogelenzang borrel 19-12-2016

Vitaal Vogelenzang is een project om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. De gemeenteraad van Bloemendaal heeft daar in het najaar van 2016 unaniem groen licht voor gegeven, na uitgebreide consultatie van bewoners. Namens bewoners is er een denktank ingesteld, die bestaat uit een afvaardiging van een aantal belangrijke organisaties en platforms in Vogelenzang. Een lijst van deelnemers, de verslagen van de begeleidingsgroep, en een projectplan voor de eerste fase vindt u hieronder bij "Documenten".

Op drie vragen moet een antwoord komen:

  • Wat is er binnen bestaand beleid mogelijk om de ruimtelijke- en sociale kwaliteit van Vogelenzang te verbeteren?
  • Moet er nieuw beleid komen om de vitaliteit van Vogelenzang te vergoten? En zo ja, welk beleid?
  • Kan de grote betrokkenheid van inwoners aanleiding zijn voor gemeentelijke initiatieven die de zelfredzaamheid en de participatie van de inwoners van Vogelenzang kunnen vergroten?

Daarvoor kijken we naar vier terreinen:

  • Zorg en welzijn
  • Maatschappelijke en commerciële voorzieningen: onderwijs, kinderopvang, sport en winkelaanbod
  • Openbare ruimte en groen
  • Wonen

De planning

In het vastgestelde projectplan gaat het om de eerste fase die loopt van eind oktober 2016 tot zomer 2017. De volgende onderdelen zijn te benoemen:

  • Uitvoering maatregelen korte termijn: continue en uiterlijk 1 juni ’17 gerealiseerd
  • Onderzoek, opstellen ontwikkelscenario’s en actieprogramma: voorjaar ’17 gereed
  • Raad kiest ontwikkelscenario, actieprogramma en kent budget toe: zomer ‘17

Documenten

Documenten met betrekking tot het project Vitaal Vogelenzang