Milieuklachten

Milieuklachten (zoals geluidsoverlast, stankoverlast, bodemverontreiniging) kunt u melden via de Omgevingsdienst IJmond.

Buiten kantooruren kunt u milieuklachten melden bij de politie Kennemerland, dag en nacht bereikbaar op 0900 – 8844. De politie vermeldt de bevindingen in rapporten en overlegt regelmatig met de Omgevingsdienst IJmond. Als er sprake is van een overtreding, kan de politie ook direct proces-verbaal opmaken. In spoedeisende gevallen legt de politie direct contact met de piketdienst.

Klachten over afval (afvaldumping, zwerfafval e.d.)

Voor het melden van afvaldumpingen of voor klachten over zwerfafval of de afvalophaaldienst hebben we de Afvaltelefoon: 023-5225 723