Stemmen: hoe gaat dat?

  • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen ontvangt u uw stempas
  • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau (uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar zijn verlopen)
  • Lever op het stembureau uw stempas in en laat uw identiteitsbewijs zien
  • U krijgt een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezingen. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen
  • In het stemhokje vouwt u het stembiljet open en kleurt u met een rood potlood het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen
  • Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen
  • Vouw het stembiljet op en stop het stembiljet in de stembus