Westelijke Randweg 1

Ontwikkelaar Wibaut wil aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen (sociale) huurwoningen realiseren voor jongeren in de leeftijd 18-28 jaar.
Onder begeleiding van het bureau ‘De Wijde Blik’ heeft van maart 2019 tot en met januari 2020 een participatieproces plaatsgevonden voor deze ontwikkeling. Onder andere omwonenden en eigenaren van de nabij gelegen tuinen zijn hierbij betrokken.

Stand van zaken

Het stedenbouwkundig plan en het voorstel om als vervolg hierop gelijktijdig de procedures te doorlopen voor bestemmingsplan en benodigde vergunningen stond in december 2020 op de agenda van de raad. De gemeenteraad heeft besloten deze punten niet te bespreken omdat zij het nog niet rijp vond voor besluitvorming. De vervolgplanning is nog niet bekend.

Documenten

Planning

De raad heeft in december 2020 het collegevoorstel over het stedenbouwkundig plan en het voorstel voor de vervolgprocedure van de agenda gehaald. Een nieuwe planning is nog niet bekend.