Westelijke Randweg 1

luchtfoto Westelijke Randweg1

Ontwikkelaar Wibaut wil aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen (sociale) huurwoningen realiseren voor jongeren in de leeftijd 18-28 jaar.
Onder begeleiding van het bureau ‘De Wijde Blik’ heeft van maart 2019 tot en met januari 2020 een participatieproces plaatsgevonden voor deze ontwikkeling. Onder andere omwonenden en eigenaren van de nabij gelegen tuinen zijn hierbij betrokken.

Stand van zaken

Het college van B&W heeft op 14 oktober 2020 het besluit genomen om het stedenbouwkundig plan aan de raad voor te leggen. Als vervolg stelt het college aan de raad voor om het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning tegelijkertijd in procedure te brengen.

Documenten

Planning

  • 4e kwartaal 2020: behandeling in de raad van het collegevoorstel over het stedenbouwkundig plan en gelijktijdige terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp benodigde vergunningen
  • 1e kwartaal 2021: ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp benodigde vergunningen ter inzage

Contact

Marlon van Trigt
m.vantrigt@bloemendaal.nl

Naar het overzicht