Herinrichting Veen en Duin

Inwoners van Veen en Duin hebben intensief meegedacht over de inrichting en het klimaatbestendig maken van hun wijk. Dit heeft geleid tot een ontwerp voor een duurzaam en toekomstbestendig rioolstelsel. Dit stelsel zorgt voor droge voeten in natte perioden en voert water aan bij droogte. Het nieuwe rioolstelsel vraagt om ondergrondse aanpassingen aan de leidingen, bovengrondse aanleg van een wadi op de parkeerplaats en extra oppervlaktewater in het weiland.

Deze aanpak vraagt om extra budget wat niet voorzien is bij de begroting. De bevoegdheid om voor dit project meer geld ter beschikking te stellen ligt bij de gemeenteraad. Zij kunnen geld vrijmaken in de nieuwe begroting voor 2021. Het college van burgemeester en wethouders gaat dit voorstellen. Als de gemeenteraad in november akkoord gaat met dit voorstel kan het project van start en kan het nieuwe rioolstelsel aangelegd worden.

Een deel van de riolering in Veen en Duin wordt in juli 2020 van binnenuit gerepareerd. Voor de reparatie wordt een flexibele kunststof kous door de riolering gedrukt en deze hardt vervolgens uit. Met deze nieuwe techniek kan het riool weer 80 jaar vooruit.

Bestanden

Naar het overzicht