Toegankelijkheid Bijweglaan

De gemeenteraad heeft in maart 2022 het college van B&W gevraagd om stoepen op de Bijweglaan in Benneboek veiliger te maken met behoud van de bomen. Het verbeterplan is in juni 2022 voorgelegd aan de betrokken bewoners. 

Het schetsontwerp is gepresenteerd aan de bewoners van de Bijweglaan (tussen de Rijksstraatweg en de Beukenlaan) en langs het plantsoen Krakeling. Het plan voldoet aan de vraag van de gemeenteraad en aan de landelijke richtlijnen voor de toegankelijkheid van voetpaden en verkeersveiligheid.

Het schetsontwerp (zie tekeningen bij Besluiten en documenten) omvat in het kort:

  • het ophogen van de trottoirs
  • op 4 plaatsen aanleggen van wegversmallingen met een trottoir voor de bomen langs
  • keuzes voor het aanleggen van verkeersdrempels
  • verwijderen van het trottoir en 2 bomen ter hoogte van het plantsoen bij De Krakeling

Richtlijnen voor een veilige stoep

De uitgangspunten om de toegankelijkheid te verbeteren voldoen aan de landelijke richtlijnen. In de Notitie bomen en trottoirs Bijweglaan (pdf, 2 MB) leest u hoe wij deze richtlijnen willen toepassen in de Bijweglaan.

Inrichtingsvoorstellen

Er zijn 2 voorstellen om de toegankelijkheid van de trottoirs van de Bijweglaan te verhogen met behoud van de bomen:

  • Voorstel 1: Herinrichting stoep en weg met versmallingen bij de grote essen. 
  • Voorstel 2: Herbestraten stoepen en rijbaan Bijweglaan. 

Deze voorstellen worden in een later stadium toegelicht aan betrokken omwonenden. Beide voorstellen vindt u terug in de Notitie bomen en trottoirs Bijweglaan (pdf, 2 MB) en op de 2 ontwerptekeningen (zie Besluiten en Documenten)

Buurtbewoners kunnen hun mening geven over de herinrichting van de Bijweglaan via een online enquete.

Naar de enquête

Guus Janus, projectleider
g.janus@bloemendaal.nl