Toegankelijkheid Bijweglaan

De gemeenteraad heeft in maart 2022 het college van B&W gevraagd om stoepen op de Bijweglaan in Benneboek veiliger te maken met behoud van de bomen. Het verbeterplan is in juni 2022 voorgelegd aan de betrokken bewoners. Op 27 september was een inloopavond over het Voorlopig ontwerp.

Het schetsontwerp is gepresenteerd aan de bewoners van de Bijweglaan (tussen de Rijksstraatweg en de Beukenlaan) en langs het plantsoen Krakeling. Het plan voldoet aan de vraag van de gemeenteraad en aan de landelijke richtlijnen voor de toegankelijkheid van voetpaden en verkeersveiligheid.

Online vragenlijst voor buurtbewoners

Buurtbewoners konden hun mening geven over de herinrichting van de Bijweglaan via een online enquête. Deze enquête is op 4 juli 2022 afgerond. We hebben 53 reacties ontvangen.

Presentatie voorlopig ontwerp tijdens inloopavond 27 september

De resultaten van de enquête zijn verwerkt in het Voorlopig ontwerp. Deze is gepresenteerd tijdens een inloopavond op 27 september. Het Voorlopig ontwerp vindt u onder Documenten.

Vervolg

Na de inloopavond van 27 september passen wij het inrichtingsplan zo nodig aan. Wij stellen daarna aan de gemeenteraad voor het benodigde budget voor de uitvoering beschikbaar te stellen. Daarover zal bij het vaststellen van de Begroting 2023 op 10 november een besluit worden genomen. Bij een positief besluit kan in het voorjaar van 2023 met de uitvoering van het plan worden begonnen.

Guus Janus, projectleider
g.janus@bloemendaal.nl