Toegankelijkheid Bijweglaan

De gemeenteraad heeft in maart 2022 het college van B&W gevraagd om stoepen op de Bijweglaan in Benneboek veiliger te maken met behoud van de bomen. Het verbeterplan is in juni 2022 voorgelegd aan de betrokken bewoners. Op 27 september was een inloopavond over het Voorlopig ontwerp. De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de Begroting 2023 groen licht gegeven voor de uitvoering in 2023.

Het schetsontwerp is gepresenteerd aan de bewoners van de Bijweglaan (tussen de Rijksstraatweg en de Beukenlaan) en langs het plantsoen Krakeling. Het plan voldoet aan de vraag van de gemeenteraad en aan de landelijke richtlijnen voor de toegankelijkheid van voetpaden en verkeersveiligheid.

Online vragenlijst voor buurtbewoners

Buurtbewoners konden hun mening geven over de herinrichting van de Bijweglaan via een online enquête. Deze enquête is op 4 juli 2022 afgerond. We hebben 53 reacties ontvangen.

Uitwerking voorlopig ontwerp

Het Voorlopig ontwerp dat is gepresenteerd tijdens een inloopavond op 27 september in het Trefpunt vindt u onder Documenten. Tijdens de inloopavond en binnen de reactieperiode zijn geen reacties ontvangen die aanleiding geven het ontwerp aan te passen. Het werk wordt dus uitgevoerd volgens het Voorlopig ontwerp.

Vervolg

  • 1e kwartaal 2023: opstellen uitvoeringsplan met aannemer
  • April 2023: start uitvoering (betrokken bewoners ontvangen vooraf een brief over de werkplanning)

Guus Janus, projectleider
g.janus@bloemendaal.nl