Starterswoningen Tetterodeweg

Aan de Tetterodeweg 8-10 worden 30 starterswoningen gerealiseerd. Dit is het terrein waar de voormalige flitspalenfabriek van Gatsonides was gevestigd.
Het voormalige bedrijfspand ligt op het NS-terrein van station Overveen en is in 2017 aangekocht door Minerva Development uit Amsterdam. Het plan voorziet in 30 studio’s. 30% hiervan is bedoeld voor sociale verhuur.

Participatie

In een vroegtijdig stadium zijn omwonenden geïnformeerd door de ontwikkelaar over de ingediende plannen bij de gemeente.
Tijdens een informatiebijeenkomst op 13 juni 2023 is het plan voorgelegd aan buurtbewoners. Daar werd uitleg en toelichting gegeven en was ruimte om in gesprek te gaan met de gemeente, de ontwikkelaar en experts op gebied van ruimte, verkeer en groen. Lees het verslag van deze bijeenkomst

Planning

  • Juni- juli 2023: Participatie en gereed maken/indienen vergunningaanvragen
  • Augustus 2023: Indienen omgevingsvergunning en andere benodigde vergunningen
  • 7 september 2023: Ontwerp VVGB en uitkomsten participatie in college
  • 23 november: Behandeling in gemeenteraad
  • December 2023 - januari 2024: Ter inzagelegging/ participatie
  • Maart 2024: Vaststelling VVGB in college
  • Mei 2024: Vaststelling VVGB in gemeenteraad
  • Juni 2024: Verlenen vergunningen
  • Najaar 2024: Mogelijkheden voor bezwaar/beroep

Contact

Heeft u vragen over het project of over de participatie? Neem contact op met:

Gemeente Bloemendaal

Michiel Pijpers, team Omgevingsbeleid
023 522 5555

Ontwikkelaar Minerva Development B.V.

Bob Lukassen
06 535 76 109