Reinwaterpark (PWN-terrein)

Op de grens tussen Overveen en de duinen ligt het Reinwaterpark, ook wel bekend als het PWN-terrein. In dit voormalige waterwingebied voor de gemeente Haarlem wil ontwikkelaar Cobraspen een woon- en/of recreatiegebied ontwikkelen. Het gebied is eigendom van Riso Vastgoed en de Nederlands Monumenten Bezit; de gebouwen zijn eigendom van PWN en hebben deels de status van Rijksmonument. De gemeente hecht veel waarde aan een goede ontwikkeling van het terrein en is hier dan ook nauw bij betrokken.

In de raad van februari 2018 is het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundigplan geamendeerd vastgesteld. In de raad van december 2018 heeft de raad een motie aangenomen welke college oproept werkzaamheden te staken zo lang de discussie tussen initiatiefnemer en PWN niet beslecht is. De haalbaarheid van het plan kan nu niet gegarandeerd worden. PWN heeft daarna een planvisie afgegeven.

Update maart 2020: Tot op heden is nog geen uitspraak gedaan in de lopende privaatrechtelijke procedure. Onbekend is wanneer uitspraak wordt gedaan.

Lees meer op de website van Cobraspen www.reinwaterpark.nl

Neem contact op met de gemeente via Contact