Oosteinderpolder

De gemeente Bloemendaal is eigenaar van circa 10 ha grond in de Oosteinderpolder te Hillegom. Die gronden heeft de gemeente verkocht aan projectontwikkelaar Natuur&Wonen BV voor de ontwikkeling van een natuur-, haven- en recreatiegebied met waterwoningen.
Het plan is vernieuwend, omdat het uit gaat van het maken van een haven direct in de polder. Een deel van de Oosteinderpolder wordt in het plan onder water gezet, zodat er een rechtstreekse verbinding ontstaat met de Ringvaart en een haven ontstaat op boezemniveau.
De grond is verkocht onder voorwaarde dat de projectontwikkelaar alle benodigde vergunningen en (ruimtelijke) ontheffingen verkrijgt. De gemeente en Natuur&Wonen BV hebben afspraken gemaakt in een realisatie- en koopovereenkomst. De aangrenzende volkstuinen behoren niet tot de verkochte percelen, evenals de percelen waarop muziekvereniging KNA is gevestigd.

Naar het overzicht