Oldenhove

Stichting Sint Jacob gaat verzorgingshuis Oldenhove aan de Dompvloedslaan in Overveen herontwikkelen. Het leegstaande zorgcomplex voldoet niet meer aan de bouw,- en zorgeisen van deze tijd. Het huidige gebouw wordt gesloopt en er komt een nieuw gebouw.
Naar verwachting start Sint Jacob eind 2017 met de planvorming. Daarna volgt een participatietraject met de omgeving. 

Naar het overzicht