Kinheimweg, riool- en drainagevervanging

Op 16 september 2019 is de uitvoering van het project “Riool- en drainagevervanging Kinheimweg” van start gegaan. 
Door middel van dit project wil de gemeente Bloemendaal de grondwaterstand in de straat en omgeving beter regelbaar maken.
Er wordt een dubbel drainagestelsel aangebracht én de riolering en verhardingen worden vernieuwd. 

De werkzaamheden zijn nu meer dan een maand bezig. Op basis van de ervaringen van afgelopen weken blijkt de eerdere planning niet haalbaar.
Rekening houdende met de geringe parkeermogelijkheden, veiligheid van omwonenden en personeel én de huidige grondwaterproblematiek 
is er samen met de aannemer een nieuwe planning en fasering opgesteld. De werkzaamheden worden volgens de nieuwe planning half maart 2020 afgerond.
Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt. De hele Kinheimweg is gedurende deze vakantie volledig bereikbaar.

Omwonenden zijn met een brief (pdf, 86 KB) geïnformeerd over de uitloop van de werkzaamheden.

Let op: de vermelde data van fasering (pdf, 335 KB) kunnen tijdens het project nog wijzigen. 

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met één van de volgende 
Projectbetrokkenen van Team Weg & Water:

Naar het overzicht