Kinheimweg, riool- en drainagevervanging

Op 16 september 2019 is de uitvoering van het project “Riool- en drainagevervanging Kinheimweg” van start gegaan. Door middel van dit project wil de gemeente Bloemendaal de grondwaterstand in de straat en omgeving beter regelbaar maken.

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd in de Kinheimweg en rondom het Kinheimplein. Er is een dubbel drainagestelsel aangebracht én de riolering en verhardingen zijn grotendeels vernieuwd. 

Door onder andere weersomstandigheden, een lastig werkbare ondergrond en het plotselinge faillissement van de uitvoerende aannemer heeft het project veel vertraging opgelopen.

Ondertussen heeft de firma Paape BV de resterende werkzaamheden overgenomen en is het einde van het project in zicht. De laatste bestratingswerkzaamheden worden afgerond, nieuwe bebording wordt geplaatst en ook het verhoogde Kinheimplein wordt ingezaaid en weer in nette staat gebracht. Bewoners hebben een brief ontvangen met een overzicht en verdere details van de laatste werkzaamheden.

Het projectteam dankt de bewoners voor hun betrokkenheid, oplettendheid en geduld.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met één van de volgende projectbetrokkenen van Team Weg & Water via het algemene telefoonnummer 14 023 of e-mail:

Naar het overzicht