Kastanjelaan e.o. aanleg drainage

In de Kastanjelaan en omliggende straten wordt een drainagestelsel aangelegd om het grondwater te kunnen reguleren. 

Naar het overzicht