Blekersveld

Om aan de jaarlijkse opdracht voor het huisvesten van statushouders te voldoen, zoekt de gemeente Bloemendaal op verschillende manieren naar huisvestingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door samen te werken met woningcorporaties die woningen beschikbaar stellen en door tijdelijke nieuwbouw te realiseren. De woningbouw op Blekersveld levert een belangrijke bijdrage aan de huisvesting van statushouders en van regulier woningzoekenden. 

Uitvoering bodemsanering 

Vanaf 4 april 2022 worden stukken zwaar verontreinigde grond van het terrein verwijderd. Ook wordt een laag van 50 cm van het hele terrein afgraven. Daarna wordt het weer aangevuld met schone grond. Tussen de provinciale weg en de volkstuinvereniging wordt een stukje terrein afgegraven voor een nieuw stuk oppervlaktewater. Deze werkzaamheden duren 2 tot 4 maanden

  • Bodemsanering 2-4 maanden,: start april 2022- gereed uiterlijk augustus 2022
  • Bewonersavond over definitief ontwerp inrichting en groenvoorzieningen: juni 2022
  • Start bouw woningen:  2e helft 2022

Helaas loopt de planning achter op onze eerdere inschatting. Dit komt onder andere door ontwikkelingen in de markt. Deze hebben bijvoorbeeld invloed op het voorradig zijn van bouwmaterialen.

Iedere gemeente heeft vanuit het Rijk een (half)jaarlijkse taakstelling om statushouders te huisvesten. Gemeente Bloemendaal heeft een achterstand opgelopen, omdat er onvoldoende sociale huurwoningen in Bloemendaal zijn om alle statushouders een woning te bieden.

Indeplaatstreding

De provincie houdt toezicht op de uitvoering van de taakstelling. De provincie heeft Bloemendaal de gelegenheid gegeven om de achterstand in de taakstelling zelf in te halen. Wanneer dit de gemeente niet lukt, leidt dit tot indeplaatsstelling. Dat betekent dat de provincie de taakstelling gaat oplossen op kosten van de gemeente.

Flexwoningen op Blekersveld

Op 17 augustus 2020 heeft het college besloten om 60 tijdelijke woningen (flexwoningen) te plaatsen op locatie Blekersveld, zodat daar zowel statushouders als regulier woningzoekenden kunnen worden gehuisvest. Het college heeft besloten te starten met 30 woningen om zo spoedig mogelijk de achterstand in de taakstelling in te halen.

Mail ons gerust als u vragen heeft. Dat kan via flexwonen@bloemendaal.nl.

Aanmelden nieuwsbrief