Hotel Bloemendaal aan Zee

Het college van de gemeente Bloemendaal heeft op 17 december 2019 besloten in principe medewerking te willen verlenen aan het realiseren van een hotel aan de Zeeweg 80 te Overveen. Dit is op de locatie van het voormalige restaurant Tropen aan Zee. Het bestemmingsplan Bloemendaal aan Zee biedt het college deze mogelijkheid door het gebruik maken van de opgenomen wijzigings- en afwijkingsbevoegdheid.

Het hotel krijgt een goothoogte van 7,7 meter en een totale hoogte van 11 meter. Er worden 47 kamers gerealiseerd.

Vanwege de ligging nabij het Natura2000 gebied is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling opgesteld. Hierbij zijn alle milieuaspecten overwogen.