Flexwonen

Iedere gemeente krijgt vanuit het Rijk de verplichting om statushouders te huisvesten. In de gemeente Bloemendaal is de sociale woningvoorraad klein. Dit maakt het lastig om het opgelegde aantal statushouders te huisvesten. In de afgelopen 3 jaar is daardoor een achterstand in onze verplichting ontstaan. Uiteraard neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor een goede huisvesting van statushouders. De provincie heeft Bloemendaal opdracht gegeven om met spoed- 68 statushouders te huisvesten. Als de gemeente daar niet aan voldoet kan de provincie ‘in de plaats treden’. Dat betekent dat de provincie een plaats kan aanwijzen en alle kosten op de gemeente verhaalt. Gemeente Bloemendaal wil de regie houden en ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Met een uitbreiding van de sociale woningbouwvoorraad, wil de gemeente ervoor zorgen dat er op korte termijn extra woningen zijn voor statushouders en overige woningzoekenden.

Aanmelden nieuwsbrief over flexwonen

Naar het overzicht