Energietransitie

We zijn in Nederland bezig met het grootschalig opwekken van duurzame energie. Voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen gaan we van fossiele brandstoffen over naar aardgasvrij en duurzaam wonen en leven. Maatregelen om dit te bereiken staan in het Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Zo voorkomen we dat de aarde met meer dan twee graden Celcius opwarmt en we overal serieuze problemen krijgen.

De kracht van zon en wind op het land

Om doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Samen maken we gebruik van de kracht van zon en wind op het land. Deze zoektocht naar zon en wind op land is in een Regionale Energie Strategie vastgelegd en noemen we kortweg RES. Het land is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Energietransitie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Daarom bundelen we de krachten en werken we met alle partijen samen. Voor deze energietransitie is duurzame energie nodig, die we in iedere regio grootschalig zelf gaan opwekken met zon en wind.

De RES op film:

Hernieuwbare energie opwekken; wat en waar?

Gemeente Bloemendaal is onderdeel van de Energieregio Noord-Holland Zuid en deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland. De RES was tot nu toe vooral een technisch onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor energie door wind en zon op land. Samen met de andere gemeenten, waterschap(pen), de provincie en belanghebbenden is onderzocht waar we hoeveel hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) kunnen opwekken.
In de afgelopen maanden is eerst in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn in onze deelregio om hernieuwbare energie op te wekken, wat er al gedaan wordt en wat er nog in de pijplijn zit. Ook onderzoeken we wat de alternatieve bronnen voor aardgas zijn. Deze gegevens vormen de basis voor de Transitievisie Warmte die alle gemeenten uiterlijk eind 2021 moeten hebben opgesteld.

Praat mee over zonne- en windenergie

Voor onze regio zijn 3 verschillende ruimtelijke scenario’s geschetst die inzicht geven in mogelijkheden om duurzame energie op te kunnen wekken. Wat vindt u passen als het gaat om zonne- en windenergie in deze regio en bij u in de buurt? Wat past juist absoluut niet? Heeft u zelf ideeën over de opwekking van duurzame energie in uw buurt? Of wellicht op andere plekken in de gemeente of regio? Waar ziet u kansen en wat kunt u zelf bijdragen? De gemeente nodigt u uit om hierover mee te denken en in gesprek te gaan over de geschetste scenario’s.

Kom op 6 februari van 19.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) naar het gemeentehuis van Bloemendaal en praat mee tijdens het RES-atelier. Een uitgelezen kans om mee te praten over de mogelijkheden waarbinnen de komende jaren meer duurzame energie opgewekt gaat worden! 

Aanmelden voor deze avond is verplicht. U kunt zich tot 31 januari aanmelden via ons formulier.

 

 

Naar het overzicht