Drainage Meerwijk Bennebroek

In de Meerwijk in Bennebroek is in natte periodes overlast van grondwater in en onder woningen. De gemeente is in het voorjaar van 2021 gestart met het aanleggen van drainage om dit probleem aan te pakken.

Werkgebied: Jan van Galenlaan, Witte de Withlaan, Kortenaerlaan, De Ruyterlaan (gedeeltelijk) en het Karel Doormanplantsoen.  Na de aanleg van de drainage wordt de bestrating in alle lanen vernieuwd, behalve in de Kortenaerlaan. De bestrating in deze laan is nog goed.

Update 29 maart 2023

De aannemer verangt twee rioolstrengen bij het Karel Doormanplantsoen, waarna de nieuwe bestrating wordt aangebracht. Daarna gaat de aannemer verder met de laatste drainage werkzaamheden in de De Ruyterlaan, rondom het RAAK-terrein.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sebastiaan den Butter