Drainage Meerwijk Bennebroek

Kruispunt van wegen De Ruyterlaan Bennebroek

Stand van zaken

In de Meerwijk in Bennebroek is in natte periodes overlast van grondwater in en onder woningen. De gemeente start in het voorjaar 2021 met het aanleggen van drainage om dit probleem aan te pakken.

Werking drainage

Onder de grond wordt een stelsel van buizen met gaatjes aangelegd. Grondwater kan door de gaatjes de buis in- of uitlopen. Voor Meerwijk maken we gebruik van de mogelijkheden die de Meerwijkvijver biedt. Bij hoog grondwater voert de drainage water af naar de vijver. Bij een lage grondwaterstand loopt water vanuit de vijver de leiding in. Op die manier blijft de stand van het grondwater op peil.

Planning

Begin mei 2021 start de aannemer bij de Meerwijkvijver. Voor de aanleg van de drainagebuizen gaan alleen smalle stroken van de weg open. Na het graven van de drainagesleuf en plaatsing van de buis, keert de bestrating weer terug. Waar de verharding is versleten, vervangen we deze meteen.
De werkzaamheden richten zich op de wijk ten zuiden en ten noorden van de Meerwijkvijver. Het gebied ten westen van de Meerwijkvijver (rond de Witte de Withlaan) volgt later. Bewoners van het werkgebied ontvangen een brief met specifieke informatie voordat de straat wordt opgebroken. Bekijk de faseringskaart (jpg, 199 KB).

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Rutger Groen via r.groen@bloemendaal.nl

Naar het overzicht