Drainage Meerwijk Bennebroek

In de Meerwijk in Bennebroek is in natte periodes overlast van grondwater in en onder woningen. De gemeente is in het voorjaar van 2021 gestart met het aanleggen van drainage om dit probleem aan te pakken.

Werkgebied: Jan van Galenlaan, Witte de Withlaan, Kortenaerlaan, De Ruyterlaan (gedeeltelijk) en het Karel Doormanplantsoen.  Na de aanleg van de drainage wordt de bestrating in alle lanen vernieuwd, behalve in de Kortenaerlaan. De bestrating in deze laan is nog goed.

Update 28 december 2022:

Het werk in de Jan van Galenlaan en de Kortenaerlaan is afgerond. Aannemer De Bie start op 10 januari in de Witte de Withlaan, ter hoogte van 32, na de kruising met de De Ruyterlaan tot en met de Witte de Withlaan 20. Hierna volgen het Karel Doormanplantsoen en de De Ruyterlaan.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sebastiaan den Butter