Drainage Meerwijk Bennebroek

In de Meerwijk in Bennebroek is in natte periodes overlast van grondwater in en onder woningen. De gemeente is in het voorjaar van 2021 gestart met het aanleggen van drainage om dit probleem aan te pakken.

Fase 1 en 2 zijn afgerond. Het inrichtingsplan fase 3 is vastgesteld (zie Definitief ontwerpen). Deze wordt voor de bouwvak aanbesteed en na de bouwvak starten we met de uitvoering.

Na de aanleg van de drainage wordt de bestrating in alle lanen vernieuwd behalve in de Kortenaerlaan. De bestrating hier is nog niet aan het einde van de levensduur.

Afgelopen zomer is er samen met de bewoners een Walk around geweest waar de principeontwerpen per laan met de belangstellenden zijn besproken.

30 km en bredere trottoirs

De wijk wordt ingericht als een 30 km/h gebied zoals vastgelegd in de ASVV richtlijnen. Als gevolg hiervan worden de rijbanen iets versmald. Dit resulteert in bredere trottoirs. Het parkeren zal verhoogd gemaakt worden op hetzelfde niveau als de trottoirs. De kruisingen worden als een kunstmatig verhoogd kruispuntvlak aangelegd (verkeersdrempel). Het betreft dus geen grootschalige reconstructie maar alleen het moderniseren en naar de huidige standaarden brengen van de wijk.

In de Van Galenlaan staan de huidige 8 bomen midden in het trottoir waardoor minder validen hier slecht kunnen lopen. Wij willen de bomen hier verwijderen en in overleg met u op een andere locatie in uw straat nieuwe bomen terug plaatsen. Het trottoir willen wij vrij houden voor voetgangers. Als u idee├źn over een locatie heeft mail dan uw reactie door naar groen@bloemendaal.nl

Werking drainage

Onder de grond wordt een stelsel van buizen met gaatjes aangelegd. Grondwater kan door de gaatjes de buis in- of uitlopen. Voor Meerwijk maken we gebruik van de mogelijkheden die de Meerwijkvijver biedt. Bij hoog grondwater voert de drainage water af naar de vijver. Bij een lage grondwaterstand loopt water vanuit de vijver de leiding in. Op die manier blijft de stand van het grondwater op peil.

Op 3 februari is er een inloopmiddag georganiseerd. Alle reacties die daar uit zijn gekomen hebben we verwerkt. We verwachten voor de bouwvak aan te besteden en na de bouwvak met de uitvoering te starten. De exacte planning van de uitvoering vermelden we hier nog. Inwoners ontvangen daar ook een brief over.

Voor vragen of opmerkingen neem contact op met Rutger Groen via r.groen@bloemendaal.nl