Brandweerpost Bennebroek

Tankautospuit Bennebroek

Het college van B&W van Bloemendaal heeft op 8 januari 2019 besloten de gemeenteraad te vragen om in te stemmen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe brandweerpost in Bennebroek. Voorstel is om tenminste 2 locaties  te onderzoeken:

  • Nieuwbouw op de huidige plek in de Wilhelminalaan.
  • Een andere locatie.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de uitruktijd bij een incident zo kort mogelijk moet blijven. In het voorstel staat ook dat de gemeente alle belanghebbenden betrekt bij de keuze voor een locatie. De gemeente gaat deze opdracht samen met de Brandweer Kennemerland uitvoeren als het voorstel is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het college en de brandweer willen het aantal ongelukken door brand laag houden. Uit de cijfers blijkt dat de brandweerpost in Bennebroek de kans op ongelukken in Bloemendaal en de regio helpt verkleinen. De aanrijtijden in de avond, nacht en in het weekend blijven hiermee kort.

Naar het overzicht