Brandweerpost Bennebroek

Tankautospuit Bennebroek

De brandweerpost in Bennebroek wordt vernieuwd. Het college en de brandweer willen het aantal ongelukken door brand laag houden en hechten daarom veel waarde aan de brandweerpost Bennebroek. Uit de cijfers blijkt dat deze post de kans op ongelukken in Bloemendaal en de regio helpt verkleinen. De aanrijtijden in de avond, nacht en in het weekend blijven hiermee kort.

Stand van zaken
Op 28 mei 2020 besloot de gemeenteraad om het Programma van eisen voor de nieuwbouw goed te keuren en hiervoor budget vrij te geven. De architect werkt aan het definitief ontwerp, dat met de betrokkenen (zoals direct-omwonenden) besproken zal worden. Naar verwachting gebeurt dit in het tweede kwartaal van 2021.

Naar het overzicht