Brandweerpost Bennebroek

Tankautospuit Bennebroek

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 14 maart 2019 besloten om in te stemmen met een onderzoek naar de haalbaarheid voor een nieuwe brandweerpost aan de Wilhelminalaan in Bennebroek. Een belangrijk uitgangspunt is dat de uitruktijd bij een incident zo kort mogelijk moet blijven. In het voorstel staat ook dat de gemeente alle belanghebbenden betrekt bij de keuze voor een locatie. De gemeente gaat deze opdracht samen met de Brandweer Kennemerland uitvoeren. Naar verwachting start de participatie na de zomer 2019.

Het college en de brandweer willen het aantal ongelukken door brand laag houden. Uit de cijfers blijkt dat de brandweerpost in Bennebroek de kans op ongelukken in Bloemendaal en de regio helpt verkleinen. De aanrijtijden in de avond, nacht en in het weekend blijven hiermee kort.

Naar het overzicht