Brandweerpost Bennebroek

Stand van zaken

In november 2021 zijn de vergunningen verleend voor de sloop van de huidige kazerne, tijdelijke huisvesting voor de brandweervrijwilligers en voor de nieuwbouw. Op deze vergunningen zijn geen bezwaarschriften ontvangen. De volgende stap is het maken van het technisch ontwerp (TO).
Bovengenoemde zaken zijn op 13 december 2021 toegelicht tijdens een digitale informatieavond. Voor de sloop van de huidige kazerne begint, komen we bij de betrokkenen terug voor een update. Op dit moment loopt de aanbesteding voor de bouw.

  • Derde kwartaal 2022: plaatsing tijdelijke huisvesting en sloop bestaand gebouw
  • Vierde kwartaal 2022: voorbereiding nieuwbouw
  • Vierde kwartaal 2022: start bouw nieuwe brandweerpost