Brandweerkazerne Bennebroek

De brandweerkazerne in Bennebroek wordt vernieuwd. Er komt een toekomstbestendige nieuwe kazerne van waaruit brandweerlieden veilig en met plezier hun werk kunnen doen. In november 2021 zijn de vergunningen verleend voor de sloop van de huidige kazerne, tijdelijke huisvesting voor de brandweervrijwilligers en voor de nieuwbouw. Tijdens de sloop- en nieuwbouwfase worden tijdelijke units geplaatst op het eigen terrein aan de Wilhelminalaan. De tijdelijke huisvesting staat er tot de nieuwe kazerne klaar is.

Het technisch ontwerp (TO) voor de nieuwbouw is vastgesteld, het is de basis voor de aanbesteding. Dit is op 13 december 2021 aan omwonenden toegelicht tijdens een digitale informatieavond.

Het aanbestedingstraject nam meer tijd in beslag dan oorspronkelijk gepland. Dit kwam door marktomstandigheden. Het eerder vrijgegeven projectbudget bleek niet meer voldoende om de nieuwbouw te realiseren. De gemeenteraad heeft in juli 2022 het extra benodigde budget vrijgegeven en een aannemer is geselecteerd.  

  • In week 42 wordt de tijdelijke huisvesting geplaatst.
  • Half november wordt gestart met de sloopwerkzaamheden.
  • In december nodigen we u uit voor een informatieavond.