Brandweerpost Bennebroek

Tankautospuit Bennebroek

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 14 maart 2019 besloten om in te stemmen met een onderzoek naar de haalbaarheid voor een nieuwe brandweerpost aan de Wilhelminalaan in Bennebroek. Het college en de brandweer willen het aantal ongelukken door brand laag houden. Uit de cijfers blijkt dat de brandweerpost in Bennebroek de kans op ongelukken in Bloemendaal en de regio helpt verkleinen. De aanrijtijden in de avond, nacht en in het weekend blijven hiermee kort. 

In februari 2020 heeft een tweede informatieavond plaatsgevonden voor betrokkenen. Hier is gedeeld hoe we er nu, in de definitiefase, voor staan. Onder andere de planning en het bestuurlijke besluitvormingstraject is toegelicht. Evenals de vorm en locatie van de tijdelijke huisvesting van de brandweer voor tijdens de sloop/ nieuwbouwfase. In maart 2020 ging het college van B&W akkoord met het projectplan, het Programma van Eisen en het aan de gemeenteraad voor te leggen financiële voorstel en de oplossing voor de niet-brandweer functies die in de huidige situatie op de locatie gevestigd zijn. In april 2020 buigt de gemeenteraad zich over het financiële plan. Daarna kan de ontwerpfase aanvangen en zullen we onder andere starten met de architect selectie.

Naar het overzicht