Brandweerpost Bennebroek

Stand van zaken

Op 28 mei 2020 besloot de gemeenteraad om het Programma van eisen voor de nieuwbouw goed te keuren en hiervoor budget vrij te geven. Het voorlopig ontwerp is besproken met  de betrokkenen (zoals direct-omwonenden en gebruikers) en op basis daarvan is het definitief ontwerp vastgesteld. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de tijdelijke huisvesting, sloop van de huidige brandweerkazerne en de nieuwbouw. Belanghebbenden zijn hierover per brief ge├»nformeerd. De verwachting is dat de vergunning begin september verleend wordt.

Planning

  • Eerste kwartaal 2021: gesprekken met betrokkenen over voorontwerp
  • Tweede kwartaal 2021: vaststellen definitief ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning
  • Eerste kwartaal 2022: start bouw

Documenten

Naar het overzicht