Blekersveld

Blekersveld is een braakliggend terrein aan de Dompvloedslaan (achter de Randweg N208) in Overveen.

In dit gebied wil de gemeenteraad sociale woningbouw onderzoeken. Op 24 november 2016 heeft zij ingestemd met nader onderzoek naar de locatie Blekersveld. 

Naar het overzicht