Biodiversiteitsplan

Bloemendaal is een groene gemeente die rijk is aan verschillende landschappen, tuinen, groene woonwijken en mooie landgoederen. Met de biodiversiteit in Bloemendaal zit het wel goed, zou je denken. Voor een deel is dat waar. Maar er zijn ook ontwikkelingen die de biodiversiteit in onze gemeente bedreigen. Als we niks doen zou de biodiversiteit ook in onze gemeente kunnen verslechteren.

Hoe kunnen we dat voorkomen? Wat zijn onze doelen? Hoe willen we deze doelen behalen? Wat is daarvoor nodig? En met wie kunnen we hierin samenwerken? De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te vinden in het biodiversiteitsplan voor de gemeente Bloemendaal.

Biodiversiteitsplan

Dankzij het biodiversiteitsplan kunnen wij aan de slag om bij te dragen aan de biodiversiteit in onze gemeente. Voor alle toekomstige vraagstukken die gaan over groen, natuur en landschap kan het biodiversiteitsplan als leidraad dienen. In het biodiversiteitsplan staan de visie en ambities op het gebied van biodiversiteit voor de komende 10 jaar beschreven. Lees het biodiversiteitsplan (pdf, 133 KB).