Biodiversiteit in Bloemendaal

Bloemendaal is een groene gemeente die rijk is aan verschillende landschappen, tuinen, groene woonwijken en mooie landgoederen. Met de biodiversiteit in Bloemendaal zit het wel goed, zou je denken. Voor een deel is dat waar. Maar er zijn ook ontwikkelingen die de biodiversiteit in onze gemeente bedreigen. Als we niks doen zou de biodiversiteit ook in onze gemeente kunnen verslechteren.

Hoe kunnen we dat voorkomen? Wat zijn onze doelen? Hoe willen we deze doelen behalen? Wat is daarvoor nodig? En met wie kunnen we hierin samenwerken? De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te vinden in het biodiversiteitsplan voor de gemeente Bloemendaal.

Biodiversiteitsplan

Dankzij het biodiversiteitsplan kunnen wij aan de slag om bij te dragen aan de biodiversiteit in onze gemeente. Voor alle toekomstige vraagstukken die gaan over groen, natuur en landschap kan het biodiversiteitsplan als leidraad dienen.
Lees het biodiversiteitsplan (pdf, 133 KB).

Planning

In het biodiversiteitsplan staan de visie en ambities op het gebied van biodiversiteit voor de komende tien jaar beschreven. Het biodiversiteitsplan sluit aan bij het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2018-2022. 
Werken aan biodiversiteit vraagt een omslag in denken en doen. We hebben daarom bij alles wat we doen in de gemeente biodiversiteit in ons achterhoofd. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties willen we de komende jaren flinke stappen zetten. Dit doen we door bedreigingen het hoofd te bieden en tegelijk de biodiversiteit te verhogen. Zo zorgen we ervoor dat Bloemendaal blijft bloeien.

Aangepast maaibeheer

In 2020 heeft de gemeente een plan opgesteld voor het verbeteren van de natuurwaarden. Een onderdeel van dit plan is de (voor)tuin van het gemeentehuis van Bloemendaal. Door minder en op een andere manier te maaien willen we de natuur stimuleren. Zo groeien er langzaam weer planten die passen bij onze duinomgeving. 
Bermen maaien betekent in de gemeente Bloemendaal niet langer dat al het gras kort gemaaid wordt. De reden: zoveel mogelijk verschillende bloemen en insecten de kans geven zich te ontwikkelen. Door sommige stukken juist niet te maaien, kunnen bloeiende planten zaad vormen en zich verspreiden. Dit moet bloemrijke bermen opleveren. Heel belangrijk voor de bij en ook goed voor allerlei vlinders. 

Naar het overzicht