Parkeervergunning

Een aantal gebieden in Bloemendaal zijn aangewezen als 'parkeerzone' waar gereguleerd parkeren geldt.

3 soorten:

  • Gefiscaliseerd betaald parkeren
  • Vergunninghouderszone E9
  • Parkeerschijfzone

Bewoners kunnen een vergunning of ontheffing (blauwe zone) aanvragen. In sommige gebieden wordt er ook een bezoekersvergunning verstrekt.

Nu parkeervergunning aanvragen