Duurzaam Bloemendaal

Om ook toekomstige generaties een leefbare aarde te bieden, moeten we alles in het werk stellen om klimaatverandering te beperken. Daarom hebben bijna alle landen in 2015 in Parijs het klimaatakkoord ondertekend. Afgesproken is dat de temperatuur wereldwijd niet meer dan 1,5°C mag stijgen. Ook Bloemendaal heeft het Parijs-akkoord ondertekend. Alle woningen moeten in 2050 van het gas af zijn. De eisen aan duurzaamheid van bestaande en nieuwe woningen zullen verder worden aangescherpt. Samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties is nodig. De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven en wil zelf het goede voorbeeld zijn.