Bezwaar maken besluit gemeente

  • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente
  • Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken de tijd om het bezwaar in te dienen
  • Let op: Komt uw bezwaarschrift te laat binnen dan kan besloten worden het niet inhoudelijk in behandeling te nemen
  • Een bezwaar moet u schriftelijk indienen
  • Bezwaar maken tegen de WOZ of andere gemeentebelastingen is apart geregeld en doet u via gbkz.nl