Waarover gaan deze verkiezingen?

Provinciale Statenverkiezingen

Elke 4 jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De Provinciale Statenverkiezingen gaan over het bestuur van uw eigen provincie. Elke provincie in Nederland heeft een eigen parlement, met leden die rechtstreeks door de inwoners van die provincie zijn gekozen. Dit parlement heet Provinciale Staten. De provincie beslist over een aantal grote onderwerpen, zoals woningbouw, verkeer, landbouw, verduurzaming, cultuur en natuur. De leden voor de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Lees meer op de website van Provincie Noord-Holland

Waterschapsverkiezingen

Elke 4 jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om het water te controleren en ons te beschermen tegen het water. Dat doen de waterschappen.
Stemt u bij de waterschapsverkiezingen? Dan bepaalt u mee wie er in het algemeen bestuur van het waterschap komt. Een waterschap beslist over onderwerpen zoals dijken, sluizen, rioolwater, waterstand en schoon water.

Lees meer op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland