Stempas en stemmen

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. U ontvangt de stempas per post op 16 of 17 mei 2024. Bewaar de stempas goed en neem deze mee naar het stembureau. Zonder stempas en geldig identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.

U mag stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024 
  • de Nederlandse nationaliteit heeft 
  • de nationaliteit van een andere EU-lidstaat heeft en zich vóór 23 april 2024 heeft laten registreren via een Y32-formulier
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland

Iemand anders voor u laten stemmen

U kunt iemand anders voor u laten stemmen via een volmacht. Lees meer over iemand anders voor u laten stemmen

Stemmen in een andere gemeente

Als u wil stemmen in een andere Nederlandse gemeente, laat dan uw stempas omzetten in een kiezerspas. Lees meer over kiezerspas aanvragen

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u (tijdelijk) in het buitenland, maar staat u wel in gemeente Bloemendaal ingeschreven? U kunt dan stemmen via een schriftelijke volmacht. Bij het stemmen via volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Lees meer over de schriftelijke volmacht

Stempas kwijt of niet ontvangen

Heeft u uw stempas niet heeft ontvangen of bent u deze kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan.

  • Online via DigiD
  • Persoonlijk :aan de balie van team Burgerzaken in het gemeentehuis tot uiterlijk 3 juni 12.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.