Stempas en stemmen

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. U ontvangt uiterlijk 1 maart 2023 uw stempas per post. Bewaar de stempas goed en neem deze, en een geldig legitimatiebewijs, mee naar het stembureau. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

U mag stemmen als u:

  • De Nederlandse nationaliteit heeft
  • Op 31 januari 2023 in de gemeente Bloemendaal ingeschreven staat
  • Op 15 maart 2023 18 jaar of ouder bent
  • Nationaliteit bezit van 1 van de landen van de Europese Unie
  • Nationaliteit bezit van een land buiten de Europese Unie en minimaal 5 jaar legaal in Nederland woont
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland 

Heeft u uw stempas niet heeft ontvangen of bent u deze kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur bij team Burgerzaken tijdens openingstijden van het gemeentehuis.