Stempas en stemmen

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen ontvangt u uw stempas per post. Bewaar de stempas goed en neem deze, en een geldig legitimatiebewijs, mee naar het stembureau. Zonder stempas en geldig legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.

U mag stemmen als u:

  • De Nederlandse nationaliteit heeft
  • Op 22 november 2023 in de gemeente Bloemendaal ingeschreven staat
  • Op 22 november 2023 18 jaar of ouder bent
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland 

Bent u (tijdelijk) in het buitenland, maar staat u wel in gemeente Bloemendaal ingeschreven? U hebt twee mogelijkheden om te stemmen:

  • Schriftelijke volmacht. Bij het stemmen via volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. 
  • Stemmen per brief. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. U moet hiervoor een buitenlands postadres hebben. Uw aanvraag moet uiterlijk 25 oktober 2023 ontvangen zijn. Na de aanvraag stuurt gemeente Den Haag een briefstembewijs toe op het (tijdelijke) buitenlandse adres.