Stempas en stemmen

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. U ontvangt uiterlijk 2 maart 2022 uw stempas per post. Bewaar de stempas goed en neem deze, en een geldig legitimatiebewijs, mee naar het stembureau. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

U mag stemmen als u:

  • De Nederlandse nationaliteit heeft
  • Op 31 januari 2022 in de gemeente Bloemendaal ingeschreven staat
  • Op 16 maart 2022 18 jaar of ouder bent
  • Nationaliteit bezit van 1 van de landen van de Europese Unie
  • Nationaliteit bezit van een land buiten de Europese Unie en minimaal 5 jaar legaal in Nederland woont
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland 
Naar het overzicht